PROGRAM ODNOWIENIA MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII ŚW. ANNY

W SEROCKU 4 – 9. 06. 2016.

Ja jestem drogą, prawdąi życiem ...”(J 14,6)

Drodzy parafianie!

         Mamy jeszcze świeżo w pamięci te pamiętne chwile łaski, które przeżywaliśmy w naszej parafii podczas Misji świętych przygotowujących nas na spotkanie z wędrującym  po naszej Diecezji Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. To wtedy Jezus Chrystus był wśród nas w sposób szczególny obecny ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. Wielu spośród nas podczas tych dni odczuło tę obecność Pana i zostało dotkniętych Jego łaską.

            Teraz, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia będziemy mieli możliwość odnowienia tych misyjnych dni poprzez przeżycie RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH. Znowu przyjadą do nas Misjonarze, aby przywołując na pamięć chwile minionych przeżyć utwierdzić nas w dobrym, ukazać jeszcze raz Jezusa, który jest naszym sensem życia, a tych którzy - z jakichkolwiek powodów - z łask misyjnych jeszcze nie skorzystali, wezwać do nawrócenia.

            Wiara umacnia się wtedy, gdy jest przeżywana we wspólnocie, dlatego tak bardzo potrzeba nam tego błogosławionego czasu, aby pośród tylu codziennych spraw, nieraz trudnych wyborów i decyzji móc doświadczyć, że jesteśmy wciąż na nowo kochani przez Boga i wciąż na nowo przez Niego prowadzeni drogami wiary.

            Droga Siostro i Bracie przyjmij i tym razem serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Odnowieniu Misji Świętych. Misje to czas spotkania się z Jezusem Chrystusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotów i pogłębienia religijnego życia. Niech i tym razem nie zabraknie nas podczas misyjnych spotkań. Niech nie zabraknie naszej modlitwy, zatroskania o każdego z naszych bliźnich i świadectwa naszej wiary. W poczuciu duszpasterskiej za Was odpowiedzialności przed Bogiem, zapraszamy wszystkich do gorliwego udziału w Ćwiczeniach Misyjnych, modlitwy i szczerej współpracy z nami w przeprowadzeniu zamierzonego dzieła.

           

Sobota /4.06./    18,00   - Rozpoczęcie Renowacji Misji Świętych

Msza św. z kazaniem misyjnym

 

Niedziela /5.06./„PANIE PRZYMNÓŻ NAM WIARY ...”(Łk.17,5)

9,00; 11,00;  17,00  - Msze św. z kazaniem misyjnym

 

Poniedziałek /6.06./„A JEEŚLI SERCE OSKARŻA NAS,

TO BÓG JEST WIĘKSZY OD NASZEGO SERCA...”(1J 3,20)

9,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

11,00  Msza św. z kazaniem dla dzieci

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19,45  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

21,00 Misyjny Apel  z rozważaniem wieczornym

 

Wtorek /7.06./„WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”( Credo) UROCZYSTOŚĆWSPOMINANIA NASZYCH ZMARŁYCH

9,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

11,00  Msza św. z kazaniem dla gimnazjalistów

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19,45  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

21,00  Misyjny Apel z rozważaniem wieczornym

 

Środa /8.06./   „MIŁOSIERDZIE BOGA JEST ŹRÓDLEM NASZEJ NADZIEI.”(św. JAN PAWEŁII)

9,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla chorych i osób w podeszłym wieku

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19,45  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

21,00  Misyjny Apel  z rozważaniem wieczornym

 

Czwartek /9.06./  „WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA.. /Mat.5.14/”

9,00  Misyjna uroczystośćpoświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa- Msza św. z kazaniem misyjnym

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19,45  Misyjna UroczystośćŚwiatła wraz z Eucharystią

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ODNOWIENIA MISJI ŚWIĘTYCH

Sakrament pokuty: wtorek – już półgodziny przed nabożeństwami

17 IV 2016

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

 

 

XI NIEDZ.ZW.

       Tak jak dziecko rozpoznaje głos mamy, tak my posiadamy w sobie zdolność rozpoznawania głosu Jezusa. Chrystus przemawia do mnie w Ewangelii, w Kościele, w moim sercu. I pragnie tylko jednego: abym był z Nim i abym pozwolił się prowadzić. Lecz Pan Jezus daje mi też wolność, abym wybierał. Abym w wolności podjął decyzję, czy chcę pragnąć tego, co On pragnie. Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10,27-30)

KTO MOŻE WEJŚĆ DO OWCZARNI?

     Dzisiejsze czytania są nieco trudne do zrozumienia dla nas, współczesnych chrześcijan. Być może nie czujemy ogromu emocji, jakie wywołało nauczanie św. Pawła skierowane do Żydów w Antiochii, gdyż jesteśmy przyzwyczajeni do prawdy o powszechności Kościoła. Uprzedzenia wobec Apostołów pogłębiła zazdrość, jaką wzbudziło entuzjastyczne przyjęcie słowa Bożego przez pogan. Zazdrość zrodziła wrogość, a ta pogłębiła tylko upór w niewierze. Nie uwierzyli w Chrystusa, który jest pasterzem owczarni dla wszystkich (Ewangelia). Poczucie odrębności narodowej zniweczyło radość z powszechności zbawienia. Zamknęło ich serca na wielkie obietnice Starego Przymierza. Nie popełniajmy ich błędu. Nie dzielmy wierzących na swoich i obcych, lepszych i gorszych według kryteriów i interesów jakiejś grupy, do której się zaliczamy. Do Chrystusa należy „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć” (II czytanie), a Jego Kościół jest domem dla wszystkich. Pochodzenie, rasa czy przynależność narodowa nie są najważniejsze. Bóg bowiem nie należy tylko do „niektórych”, „wybranych”, „uprzywilejowanych” z jakiegoś ludzkiego powodu. Drzwi do owczarni Chrystusa otwiera miłość. Aby do niej wejść, wystarczy posłuszeństwo wiary. Ono pozwala cieszyć się pastwiskami, na jakie Pan prowadzi owce. Ono też pozwala cieszyć się licznymi siostrami i braćmi różnymi od nas w wierze.  

(ks. Zbigniew Sobolewski http://www.edycja.pl/dzien_panski)

3 IV 2016

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

XI NIEDZ.ZW.

W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Tak chciał sam Pan Jezus, mówiąc o tym siostrze Faustynie.Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Podejmujmy uczynki miłosierdzia, nauczmy się i odmawiajmy jak najczęściej Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo gdzie miłosierdzie tam jest dla nas nadzieja.Ze względu na Wielki Tydzień, Święto Zwiastowania NMP zostało przeniesione na 4 kwietnia (poniedziałek). Msze św. o godz. 10.00 oraz 18.00. To Dzień Świętości Życia, dlatego wiele osób podejmuje Duchową Adopcję dziecka poczętego, a nienarodzonego. Zachęcam do takiej adopcji jak najwięcej osób (krótka modlitwa  adopcyjna w intencji tego dziecka  oraz dziesiątek różańca).

W związku z pragnieniem ochrony życia każdego poczętego dziecka,  biskupi polscy wystosowali do wszystkich wierzących, ludzi dobrej woli i prawodawców apel o całkowitą prawną ochronę życia poczętych, a nienarodzonych dzieci.

 

III Niedziela Wielkiego Postu

Refleksja

Jezus opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”. Łk 13,1-9

A więc, Jezus zobaczył drzewo figowe okryte bogatą zielenią, podszedł do niego, spodziewając się, że wśród liści znajdzie również owoce. Jezus doznał jednak rozczarowania, gdyż na drzewie nie było ani jednego owocu. Podobnego zawodu doznawał Jezus ze strony tych, którzy uważali siebie za pobożnych, ale nie przynosili oczekiwanego owocu. Większość mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w Niego. Czy Jezus ma jeszcze czekać na ich wiarę?  Wielki Post jest czasem danym przez Boga do nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na sobie       i myśleć wyłącznie o sobie. Nawrócenie wskazuje na konieczność nieustannej gotowości do przemiany życia i zgody na to, by zostać zwyciężonym i porwanym przez Tego, który „ jest łaskawy, pełen miłosierdzia”.

Jezus okazuje współczucie, lecz nie jest to oznaką słabości. Wzywa grzeszników, by się nawrócili, zanim będzie za późno. Bóg daje człowiekowi czas. Nawrócenie stanowi zmianę kierunku życia opartego o wzór świata do wzoru, który pokazuje życie Jezusa. Czasem ta zmiana dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa. Niekiedy proces nawrócenia trwa rok lub więcej, aż człowiek pokona w sobie opór przed panowaniem Boga w życiu.

Przeszkodą może być lekceważenie własnych grzechów i słabości, porównywanie siebie z innymi czy przekonanie o tym, że wszelkie zmiany są niemożliwe. Pomocą jest ufne przyjęcie Boga do swojego życia i swojego serca, zdanie się na Jego pomoc. W tym kontekście bardzo zrozumiałe stają się tutaj słowa Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny Kowalskiej:

„Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności” (Dz. 1076). Brak ufności nie pozwala na działanie Boga w duszy i w konsekwencji pozostawia człowieka samemu sobie.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu gromadzimy się na nabożeństwach wielkopostnych. W piątki wspólnie rozważamy Drogę Krzyżową o godz. 17.20,

a w niedzielę śpiewamy Gorzkie Żale o godz. 16.30

2. Z okazji Wielkiego Postu warto podjąć jakieś postanowienie. Zdaniem najwybitniejszych ojców duchownych obieranie postanowień jest najlepszą drogą dla człowieka, który pragnie przemiany w swoim życiu.

3. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać: za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu, w każdą niedzielę za udział Gorzkich Żalach i za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii w III niedz. W.P. - 28 lutego 2016r.

Intencje mszalne

23 - 29 V 2016

Poniedziałek   23.05.2016r.           

18.00     1) + Stanisława i Wiesława Kacperczaków i Jerzego Rozmus

2) + Tadeusza Roguskiego

18.30     − O Boże bł. dla nowożeńców Artura i Moniki Mocek

Wtorek   24.05.2016r.     

18.00     1) + Janinę Sas – pog.

2) + Zygmunta Serokę – pog.

18.30     + Jolantę Ciszkowską – pog.

Środa   25.05.2016r.        

18.00     1) + Edwarda i Jadwigę Trzaskoma oraz Edwarda Wasążnika

2) + Czesławę Piecyk, Natalię Pugacz i Janinę Boryń

18.30     + Sławomira Skoszkiewicza – pog.

Czwartek   26.05.2016r.

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa9.00  1) + Jadwigę Siemińską, Helenę Osiecką i Janinę Uziębło

2) + Aleksandrę i Teofila Oprzędek, Adolfę i Wacława Leleń

11.00     − par.

17.00     + Danutę Krzyczkowską – od dzieci

Piątek   27.05.2016r.       

18.00     1) + Zofię Janiszewską – pog.

2) + Halinę Ciszkowską – pog.

18.30     − O Boże bł. dla nowożeńców Moniki i Michała Przybysz

Sobota   28.05.2016r.      

7.30        + Marię Cesarz – pog.

18.00     1) + Józefa Lickiego w 24 r.śm.

2) + Feliksę w 9 r.śm. i Teofila Walczaków

Niedziela   29.05.2016r.  

9.00        1) − Dziękczynna i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Moniki i Waldemara Raszyńskich z okazji 10 r. ślubu

2) + Elżbietę, Wojciecha i Arkadiusza Raszyńskich

3) + Anastazję i Bronisława Glinickich

11.00   − Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza

17.00     + Zenona Popielarza – pog.  

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
370967
stoke; I’ve terrific game, which makes drawing simple and enjoyable. It’s Magic Doodle.KaleidoscopeDraw. It’s for sure the best doodle game for everyone!; Learn Black Jack game and practice your href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazimahbteds.blackjack" target="_blank">blackjack card counting skills.
тут ; ссылка на статью ; тут