19 lipca 2015r.

   XVI Niedziela Zwykła

 

DOBRY PASTERZ POZWALA ODPOCZĄĆ

Jesteśmy bez mała na półmetku wakacji. Większość z nas odpoczywa od codziennych obowiązków. Czas wytchnienia jest każdemu nieodzowny, niezależnie od tego, czy pełnimy mniej czy bardziej ważne funkcje. Także Jezus wysyła apostołów, by odpoczęli, ale nie zapomina o tych, którzy czekają na pokrzepiające słowo.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który jako Dobry Pasterz nigdy nie opuszcza swoich wyznawców i podtrzymuje ich na duchu swoim słowem. Pan Jezus zachęca apostołów, aby odzyskali nadwyrężone siły po trudzie głoszenia Dobrej Nowiny. Widząc idące za Nim rzesze, doznaje na ich widok współczucia. 
Zbawiciel jest Dobrym Pasterzem. Pasterzami nazywano w Izraelu ludzi postawionych na czele ludu, którzy mieli go prowadzić do zjednoczenia z Bogiem. Ich zadaniem było przypominanie nakazów Prawa, ale też ich skrupulatne przestrzeganie. Tymczasem przywódcy narodu wybranego nie tylko je naginali do swoich potrzeb, ale kompletnie nie troszczyli się o powierzony im lud.
Pan Jezus jest prawdziwym Pasterzem, bo jednoczy z Bogiem całą ludzkość. „Dobry Pasterz nie potrzebuje straszyć swych owieczek. Tego rodzaju postępowanie właściwe jest dla źle rządzących. Dlatego nic dziwnego, że są znienawidzeni i osamotnieni” (św. Josemaria Escriva). 
Dobry Pasterz jest najlepszym wzorem dla duszpasterzy, pedagogów, nauczycieli, wychowawców i animatorów. Uczmy się od Niego chrześcijańskiej postawy wobec każdego. Chrystus nie opuszcza będących w potrzebie. Zaprośmy zatem Pana Jezusa, by nam towarzyszył nie tylko na wakacjach, ale każdego dnia.

ks. Jan Augustynowicz 

(żródłohttp://www.edycja.pl/dzien_panski/id/932) 

5 lipca 2015r.

   XIV Niedziela Zwykła

 

    Słowa Ewangelii według świętego Marka(Mk 6, 1-6)

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. 
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim. 
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Dziwi niedowiarstwo mieszkańców Nazaretu i jakiś przedziwny bunt. Z czego on wynika? Smutna historia Nazaretu, przypomniana w Ewangelii, że jest ostrzeżeniem dla nas katolików. Rodzi się niebezpieczeństwo nierozpoznania Boga, albo przyzwyczajenia się do Boskości, do spowszednienia wielkich tajemnic Bożej dobroci i miłosierdzia

Można  mieszkać na co dzień blisko kościoła i nawet do niego nie wstąpić. Można nawet często słyszeć Słowo Boże, ale nie przejmować się jego treścią, czy lekceważyć Jego wskazania czy wezwanie do nawrócenia. Można być blisko Boga, a zarazem nie znać Go. Niektórzy nie potrafią wznieść się ponad swoje przyzwyczajenia i rytuały i  dojrzeć w Jezusie kogoś więcej. Wielu woli pozostać ślepym i głuchym niż otworzyć się na niewygodną prawdę o Bogu i o sobie, bo musieliby coś zmienić w swoim życiu

        Apostoł Paweł, sumiennie przyglądając się swemu życiu, zapamiętał skierowane do niego słowa zmartwychwstałego Pana: „Wystarczy ci mojej łaski”. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Usłyszał je w okolicznościach dotkliwych trudności i pokus, stanowiących skutki wrogiej działalności szatana. Lecz i wtedy okazało się, że nie wszystko stracone, a więc nie należy się poddawać. Kto ufa Chrystusowi, nigdy nie jest sam! Co więcej, Paweł zrozumiał, że przezwyciężanie słabości i przeciwności stwarza podatność na zamieszkanie w człowieku mocy Chrystusa. Chrześcijanin, jak niegdyś Ezechiel, a później Jezus, natrafia na silne sprzeciwy i wrogość posuniętą aż do wzgardy i odrzucenia, ale się im nie poddaje. Wie, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga. W każdym czasie, a zwłaszcza w okresach najtrudniejszej próby i największych przeciwności powinniśmy ponawiać wołanie psalmisty: „Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy”.                                                                             (Por. Ks. Dawid Adamczak)

OGŁOSZENIA PRAFAIALNE

1.W tym tygodniu przypada:

-W poniedziałek – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

-W sobotę – święto św. Benedykta, patrona Europy

2. Jak co roku, 26 lipca przypada nasz odpust parafialny ku czci św. Anny naszej patronki. Odprawiana będzie uroczysta Msza św. o godz.11.00 z okolicznościowym kazaniem.

W tymże dniu, tj. 26 lipca odbędzie się poświęcenie pojazdów z racji św. Krzysztofa patrona kierowców. Niech je Bóg pobłogosławi, abyśmy szczęśliwie podróżowali i docierali do celów

3. Modlimy się za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach.

4. 13 lipca kolejny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu i wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej. Procesja z figurą po Mszy wieczorowej o godz. 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Módlmy się wszyscy o dobre tegoroczne urodzaje.

6. Zachęcam do odmawiania w lipcu Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

7. Wszystkim wypoczywającym na wakacjach, urlopach i Wam drodzy parafianie życzę dużo pogody ducha, zdrowia, obfitości darów Bożych.

Bóg chce, abyś Go poznał! Abyś nawiązał z Nim relację.

21 czerwca 2015r.

   XII Niedziela Zwykła

 

Papież Benedykt uświadamia nam, że u początku pragnienia bycia chrześcijaninem nie ma jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem (jak np. uciszenie burzy na jeziorze Galilejskim, w którym uczestniczyli apostołowie), spotkanie z Osobą Boga, która nadaje życiu nową perspektywę życia. (por. Benedykt XVI, Deus caritas est).

Wiara jest odpowiedzią na objawienie Boże. Rodzi się ona ze zdumienia w obliczu Boga, który się objawia i oddaje w darze. Wiara w Katechizmie Kościoła katolickiego jest ukazana jako adekwatna odpowiedź człowieka na objawienie Boże (nr 142). Nieadekwatne byłoby odrzucenie objawienia, zlekceważenie go i niedocenienie. Jeżeli Bóg objawił się osobiście, to człowiek może mu odpowiedzieć, wyrażając zgodę na to objawienie i przeżywając komunię miłości, którą mu ofiaruje Pan.

Pan Bóg jednak nie działa jak automat z coca-colą, spełniając nasze banalne zachcianki. Nie rozwiązuje również bezpośrednio problemu bólu, cierpienia, którego doświadczył sprawiedliwy Hiob. Objawił mu jednak swoją wszechmoc, którą ujarzmił morze, tę chaotyczną potęgę – symbol wszelkiego zła, zagrażającego człowiekowi (I czytanie).

Jezus natomiast objawił się apostołom osobiście, uciszając burzę na jeziorze. Ten znak budzi wiarę w apostołach. Pokazuje, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który panuje nad wszechświatem i nad każdym śmiertelnym zagrożeniem. Początek wiary zawiera się w bojaźni i lęku apostołów, a najbardziej w pytaniu: Kim właściwie On jest?

Prośmy pokornie, tak jak św. Piotr: Panie, przymnóż nam wiary! Ponieważ Jezus, gdy powtórnie przyjdzie w chwale, zapyta tylko o jedno:  Czy wierzysz? Czy kochasz? Ile w nas miłości do Boga, z jaką wiarą idziemy przez życie? Czy troszczę się o swoją i innych wiarę? To ważne pytania, bo są to pytania o nasz skarb. Jezus przypomina nam, że „Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje”(Mt 6,21)

Ogłoszenia

  1. W dniu wczorajszym (dzisiejszym) przeżywaliśmy w naszej diecezji tj. w Pułtusku uroczystość przyjęcia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Udali się także na tę uroczystość przedstawiciele naszej parafii, gdzie dwoje spośród nich odebrało wraz ze mną kaganki wiary, które symbolizują Chrystusa – Światłość Świata. W naszej Parafii uroczyście będziemy przyjmować tenże obraz 21.11-22.11. 2015 r.
  2. W zeszłą niedzielę składaliśmy ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej. Informuję, że zostało zebranych 2 tys.210 zł 57 gr. i zostały przekazane na konto fundacji. Dziękujemy za ten dar serca.
  3. Zbliża się zakończenie roku szkolnego. W przeddzień tj. w czwartek odprawione będą Msze Św. w intencji dzieci, rodziców , nauczycieli i katechetów. O  godz. 8.30 dla szkoły podstawowej, a o godz.10.00 dla gimnazjum i szkoły średniej. Chcemy podziękować Bogu za szczęśliwie miniony rok szkolny i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji.
  4. Warto przypomnieć, że wakacje to okres odpoczynku, ale nie od Boga. Niech troską wszystkich rodziców będzie przypominanie dzieciom o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i o codziennej modlitwie. Dziękujemy w ten sposób Panu Bogu za dar życia, pięknej przyrody oraz czas wypoczynku.
  5. Z naszej parafii ośmioro dzieci wyjeżdża na darmowe kolonie organizowane przez Caritas diecezji płockiej.
  6. Również organizowany jest przez władze powiatu obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w ramach projektu dofinansowanego przez KRUS (częściowo odpłatne). Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z informacją zamieszczoną w kruchcie Kościoła.
  7. 3 lipca przypada I piątek miesiąca, 4 lipca - I sobota i 5 - I niedziela miesiąca lipca- po Mszy  świętej o godz.11.00 procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
  8. Zbliżają się wspomnienia św. Jana Chrzciciela i św. Pawła Apostoła, którzy są patronami naszych duszpasterzy, tj. ks. seniora Prałata Jana Kasińskiego i ks. Wikariusza Pawła Kułakowskiego. Składamy im najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił do podejmowania wszelakich działań duszpasterskich, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Oby też doświadczali ciepła i serdeczności ze strony parafian, którym posługują.
  9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej

X Niedziela Zwykła

„(...) Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»

Mk 3, 20-35

Rozbudźmy wrażliwość i oddajmy nasze strapienia Bogu. Może wtedy łatwiej będzie nam odczuć siłę działania Ducha Świętego.

Ogłoszenia

1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie odbywają się procesje wokół kościoła  z Najświętszym Sakramentem ku czci Chrystusowi, który z miłości do człowieka pozostał z nami w darze Eucharystii.

2. W tym tygodniu (sobota) przypada 13 dzień miesiąca, wspomnienie objawień Matki Bożej Fatimskiej. Jednocześnie to dzień wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi. Odbędzie się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.00. Po mszy wieczornej procesja fatimska ze świecami, lampionami i figurą Matki Bożej.

3. 20 czerwca w Pułtusku, odbędzie się uroczyste przywitanie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która przybędzie do naszej Diecezji. Ta kopia następnie będzie peregrynować do poszczególnych parafii. Zgromadzimy się na Rynku pułtuskim pod przewodnictwem Ks. Bpa Piotra Libery, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. z udziałem delegacji z poszczególnych parafii wraz z kapłanami. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tym podniosłym wydarzeniu religijnym.

4. W dniach 20-21.06. przypada ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości Rodzin. Módlmy się za nasze rodziny, aby uchronić je przed tą plagą współczesności, która przyczynia się niejednokrotnie do rozpadu rodzin.

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

24 V 2015

 

        Obchodzimy  dziś Uroczystość  Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest Osobą Boską, jedną z Trzech Osób we wspólnocie Trójcy Świętej. Uroczystość w sposób podniosły obchodzona w IV wieku. Wówczas ściśle wiązano je z przyrodą. Zielenią drzew i krzewów, rozkwitających kwiatów. Domy ozdabiano liśćmi i gałęziami. Zgodnie z ludowymi wierzeniami liście chroniły przed burzami, błyskawicami i piorunami. Dlatego Zesłanie Ducha Świętego nazywa się także Zielonymi Świątkami, W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. Ksiądz Jan Twardowski tak pisze o Zesłaniu Ducha świętego: ze znanych mi widzialnych znaków Ducha Świętego najbardziej odpowiadają mi trzy, czyli wiatr, woda i ogień. Święty Jan zapisał, że wiatr wieje tam gdzie chce. Ducha Świętego nie można przywiązać w jednym miejscu. Jest tu i tam. Z kolei o wodzie Jezus zawsze mówił jako o źródle wody żywej. Natomiast w przypadku ognia to w dniu Zesłania Ducha Świętego nad głowami apostołów pokazały się języki ognia. Poprzez te znaki szukamy po omacku Boga, jak niewidomy, który dotyka przedmiotów, by się nie przewrócić. Wiatr przelatuje, jest powietrzem, które się spieszy. Nie widzimy go, ale widzimy kołyszące się od jego powiewu liście. Mocy wody też nie możemy zobaczyć, ale widzimy jak wszystko wokół niej żyje. Ogień wypala na proch „idzie na całość". Duch Święty kojarzy się też z ogniem, który przynosi ciepło, światło, dobro, miłość, poświęcenie bez końca. Przypomina gościnność, spotkania przy kominkach. Przypomina lampkę oliwną na grobie, która ogrzewa zziębnięte dusze. Ogień nigdy nie powie „dosyć". Ileż można powiedzieć o Duchu Świętym, nie posługując się słowami. Tyle ksiądz Twardowski. A my? Czy do końca rozumiemy na czym polega działanie Ducha Świętego. Czy go doświadczyliśmy? Czy otworzyliśmy się na działanie łaski Ducha Świętego, Jego mocy, mądrości, rady, męstwa, umiejętności, pobożności (...) A może odczuliśmy, a nie potrafiliśmy tego nazwać lub nie do końca w to działanie uwierzyliśmy? Prosimy Boga, Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą, która była w Wieczerniku w dzień zesłania Ducha Świętego, o pomoc i zapewne ją otrzymujemy, choć jej forma to tajemnica, której nie potrafimy odgadnąć. Więcej wiary - powiedziałby święty Jan Paweł II. Otwórzmy nasze serca, rozbudźmy wrażliwość i oddajmy nasze strapienia Bogu. Może wtedy łatwiej będzie nam odczuć siłę działania Ducha Świętego.

OGŁOSZENIA

1. Dziś  przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w tradycji nazywany Dniem Zielonych Świątek. Apostołowie, zgodnie z obietnicą Jezusa Zmartwychwstałego, otrzymali moc i mądrość Ducha Bożego, który umacniał Apostołów w głoszeniu Ewangelii. Tak będzie, aż do skończenia świata.

2. W dniu dzisiejszym (24.05.) w naszej Parafii przeżywamy Uroczystość I Komunii Św. na Mszy o godz. 12.15. Jest to jeno z najważniejszych wydarzeń religijnych w życiu dziecka i człowieka, bowiem zaczynamy w pełni uczestniczyć w życiu Chrystusa.

3. W tym tygodniu tj. 28 maja, młodzież naszej parafii przystąpi do sakramentu Bierzmowania.

4. W następną niedzielę tj. 31 maja dzieci kl. IV przystąpią do Generalnej Komunii św. tj. do odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. o godz. 12.15.

5. Dnia 4 czerwca przypada doroczna Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta Msza św. i procesja do czterech ołtarzy o godz. 11.00

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Intencje mszalne

20 - 26.07. 2015

 

Poniedziałek 20.07.2015r.    

18.00 1) + Czesława Sokolnickiego

2) + Stanisława Pawlickiego – pog.

18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Sebastiana i Karoliny Stępkowskich

Wtorek 21.07.2015r.

18.00 + Wacława w 3 r. śm. i Anitę Roguskich, zmarłych z r-ny  Roguskich i Czapskich

18.30 + Lidię Mościcką – pog.

Środa 22.07.2015r.   

18.00 − o Boże bł. dla Sylwii Talarskiej w 18 r. urodzin

18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Anny i Leszka Strzelczyk

Czwartek 23.07.2015r.        

18.00 1) + Stanisława Pawlickiego – od żony i dzieci

2) + Janusza Plewko – pog.

18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Justyny i Łukasza Górskich

Piątek 24.07.2015r.  

18.00 + Zdzisławę i Stanisława Miętek

18.30 + Dariusza Łosiewicza w 1 r.śm.

Sobota 25.07.2015r. 

17.00 − ślub

18.00 1) + Krzysztofa Dytyniaka, Mariannę i Romana Krajewskich i Leszka Pawlaka

2) − O Boże bł. dla Anny

Niedziela 26.07.2015r.

ODPUST PARAFIALNY     

9.00 + Mariana, Józefę oraz rodzeństwo Krzyczkowskich,  Annę Ragu i Stefana Czerskiego

11.00 − za parafian

17.00 + Ignacego w 25 r. śm. oraz zmarłych z r-ny Klików  

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
280196
utenresept.com/viagra.html