XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

16 XI 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

       Dzielność i roztropność to cnoty, o których zapominamy. Pierwsza z nich to wykazywanie się siłą i odwagą, nie tylko w chwilach wymagających heroiczności, ale także w prozaicznych sytuacjach. Roztropność natomiast to umiejętność przewidywania rzeczy przyszłych i opowiadanie się za dobrem. Słowo Boże przypomina o tych cnotach, pobudzając do refleksji, czy jesteśmy dzielni i roztropni.
Biblijny mędrzec przedstawia z zachwytem dzielną kobietę. Jest ona ideałem pełnym mądrości i piękna, o czym świadczy przede wszystkim jej wierność. Wykazuje się ona dzielnością przy kądzieli i pośród ubogich, a więc w codziennym życiu. Cicha i pokorna posługa w zaciszu domowym sprawia, że jej małżonek „nadmiar mieć będzie”. Jej szczęściem jest to, że może dawać szczęście bliskim. W przypadku tej wspaniałej kobiety dzielność idzie w parze z roztropnością.
ks. Mariusz Szmajdziński Źródło http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/884 

     Dzisiaj na mszy św. o godz. 9.00 nastąpiło poświęcenie opłatków wigilijnych, które p.0rganista rozniesie do naszych domówW polskiej tradycji przyjęcie opłatków jest znakiem łączności ze Wspólnotą parafialną i przynależności do chrześcijańskiego kręgu kultury.

Opłatki będą roznoszone przez Pana organistę Marka Gorczyńskiego od dnia 22 XI  w godzinach: pn. – pt. od 16.00 do 20.00; sob. od 9.00 do 17.00

INTENCJE MSZALNE: 17.11 − 23.11.2014r.

Poniedziałek

17.11.2014r.

18.00

1) + Walerię Bednarek – pog.

2) + Ewę Goliasz – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Natalii i Karola Kaczmarczyk

Wtorek 18.11.2014r.

18.00

1) + Danutę Rapacką – pog.

2) + Romualdę Migda – pog.

18.30

1) + Lecha Ostrzeniewskiego – pog.

2) + Krystynę Krzemińską – pog.

Środa

19.11.2014r.

 

18.00

+ Wiesławę Siemińską w 1 r. śm. oraz Franciszka i Zofię Rępalskich

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Marcina i Katarzyny Leszek

Czwartek

20.11.2014r.

18.00

1) + Krystynę Suchecką – pog.

2) + Feliksę i Henryka Szczerba i c. rodz. Krysków

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Małgorzaty Radziwiłł

Piątek

21.11.2014r.

18.00

1) − O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz umocnienie wiary w chorobie dla Janusza – od r-ny

2) + Mieczysława Kamińskiego w r.śm.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Kamila i Aleksandry Kędzior

Sobota

22.11.2014r.

7.00

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Agnieszki Siwek

18.00

1) + Cecylię i Władysława Zakrzewskich oraz Annę Dąbrowską

2) + Elżbietę Durjasz i Wojciecha Woźniakowskiego

Niedziela

23.11.2014r.

 

 

9.00

+ Radosława Mrozowskiego i Bronisława Stańczyka

11.00

− za parafian

17.00

+ Janinę Krzyżanowską w 10 r. śm. oraz Barbarę i Józefa Krzyżanowskich

 

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI Latreańskiej

9 XI 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   „Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput”, czyli matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata – mówi napis przy wejściu do rzymskiej Bazyliki na Lateranie. Ukazuje on tajemnicę Kościoła – on jest Matką, która rodzi nas do nowego życia, utrzymuje przy nim i prowadzi do nieba. Zatem dziś obchodzimy święto naszej Matki.

Ozdobiona dziełami wielkich mistrzów Bazylika św. Jana to najważniejsza świątynia Kościoła katolickiego. Wzniesiono ją po edykcie mediolańskim podpisanym w 313 roku. Jest katedrą biskupa Rzymu. Przez wieki zapewnia ona żywą więź osobową człowieka z Bogiem, dzięki czemu wszyscy ludzie „pozostaną przy życiu i wszystko będzie uzdrowione” (I czytanie). Sprawia to moc płynąca z sakramentów. Prorok Ezechiel ukazał to w obrazie wody wypływającej ze świątyni.
Paweł Apostoł przypomina o tym, że świątynia to nie tylko „coś”, ale i „ktoś”. My także jesteśmy świątynią Boga. Przez Ducha Świętego, który został nam dany, dokonała się wielka zmiana miejsca Bożego przebywania. Do tej pory to człowiek pragnął zamieszkać w świątyni, aby być blisko Boga. A to On zamieszkał w człowieku i Jest już w nim trwale obecny. Rzeczywiście „zdumiewające są dzieła, które Pan dokonał na ziemi” (psalm).
W tym kontekście nie wolno zapominać, że domowi Boga świętość przystoi (por. Ps 93,5). Patrząc na piękne świątynie, takie jak Bazylika na Lateranie, pamiętajmy o tym, że i w nas przebywa Bóg. Bezczeszczenie świątyni, ale nade wszystko bezczeszczenie przestrzeni sakralnej własnego ciała przez grzech jest bezczeszczeniem świętości samego Boga.

ks. Mariusz Szmajdziński
Źródło http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/884 

INTENCJE MSZALNE: 10.11 − 16.11.2014r.

Poniedziałek

10.11.2014r.

18.00

1) + Halinę i Edwarda Zasońskich

2) + Tadeusza Sosnowskiego – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Joanny i Władysława Czaja

Wtorek 11.11.2014r.

 

Święto Niepodległości

 

9.00

1) + Józefa Żurawskiego – pog.

11.00

− w int. Ojczyzny

17.00

+ Aleksandrę, Klarę, Stanisława i Józefa Bodzon

Środa

12.11.2014r.

 

18.00

1) + Irenę Świderską – pog.

2) + Dariusza Łosiewicza – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Małgorzaty i Wojciecha Kamińskich

Czwartek

13.11.2014r.

18.00

1) + Witolda Mazurka – pog.

2) − O błogosławieństwo Boże dla grupy Intronizacji i KŻR

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Moniki Ossowskich

Piątek

14.11.2014r.

18.00

1) + Danutę Krzyczkowską – pog.

2) + Henrykę i Jana Słojkowskich w 10 r.śm.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Małgorzaty Radziwiłł

Sobota

15.11.2014r.

7.00

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Pauliny i Sebastiana Karpińskich

18.00

1) + Stanisława i Mariannę, Dariusza i Marcina Gil

2) + Konstantego Brodnickiego i zmarłych z r-ny Brodnickich i Wachowskich

Niedziela

16.11.2014r.

 

 

9.00

+ Grzegorza Wilkowskiego w 10 r.śm.

11.00

− za parafian

17.00

1) + Leopolda Domańskiego i jego r-ców

2) − o łaski Ducha Św. i Boże błogosławieństwo w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży

 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

2 XI 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Na dzisiejszy dzień warto czasem spojrzeć w świetle uczynków miłosierdzia. 
Jak pamiętamy, Kościół uczy nas o uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Te drugie są następujące:
1. Grzeszących upominać,
2. Nieumiejętnych pouczać,
3. Wątpiącym dobrze radzić,
4. Strapionych pocieszać,
5. Krzywdy cierpliwie znosić,
6. Urazy chętnie darować,
7. Modlić się za żywych i umarłych.
 
Gdy przypatrzymy się im wszystkim, a może jeszcze bardziej uczynkom miłosiernym co do ciała, to rzuca się w oczy ich ważność i oczywistość. Natomiast modlitwa za zmarłych jest ostatnia na liście. Czy to znaczy, że jest mniej ważna niż „nakarmienie głodnych” czy „pocieszenie strapionych”? Absolutnie nie! Wszystkie uczynki miłosierdzia należy traktować tak samo poważnie i wyjątkowo. Każdy z nich odpowiada głębokim ludzkim potrzebom. I właśnie jedną z tych wielkich potrzeb jest „bycie omodlonym”, za życia i po śmierci. Nasi zmarli mają więc – nadane przez Boga – prawo, aby po ich odejściu byli przez nas omodleni. Jest to tak samo ważne jak wtedy, gdy byli pośród nas – potrzebowali pokarmu, ubrania itd. 
Czy odmówilibyśmy im tego, gdybyśmy mieli możliwość im pomóc? Na pewno nie. Nie bylibyśmy nie-miłosierni, czyli okrutni. A dzisiejszego dnia nasi zmarli proszą o modlitwę. Nie bądźmy niemiłosierni, dajmy im to, o co proszą, z serca i hojnie, tak jak wtedy, gdy byli pośród nas. Kiedyś każdy z nas będzie po ich stronie i także będzie potrzebował modlitwy. Zmartwychwstaniem i życiem jest Chrystus (J 11,25) i do Niego musimy kierować nasze prośby.
ks. Adam Rybicki       źródło (http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/883)
 

INTENCJE MSZALNE: 03.11 − 09.11.2014r.

Poniedziałek

03.11.2014r.

18.00

1) + Katarzynę Słupek, Irenę i Józefa Kalinowskich, dziadków Kalinowskich i Mościckich

2) + Mirosławę Lisiecką w 6 r.śm.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Katarzyny i Rafała Machcińskich

Wtorek 04.11.2014r.

 

18.00

1) + Sabinę w 14 r.śm., Henryka, Bogdana, Henryka, Andrzeja Wierzbowskich, zm. z c.rodz. Wierzbowskich i Bobrowskich

2) + Annę, Mariannę i Mariana Gołębiewskich

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Elizy i Andrzeja Kłopotowskich

Środa

05.11.2014r.

 

18.00

1) + Stanisława Łyszkowskiego – pog.

2) + Krystynę Suchecką – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Izabelli i Piotra Kowalik

Czwartek

06.11.2014r.

18.00

1) + Lecha Ostrzeniewskiego – pog.

2) + Anastazję i Stanisława Bąbolskich i ich r-ców

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Joanny i Marcina Łaszyn

Piątek

07.11.2014r.

18.00

1) + Grażynę Słojkowską – pog.

2) + Romana i Stanisława  Leontiew, Zofię, Karola i Zygmunta Olszewskich i Wiesławę Tokarską

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Katarzyny i Tomasza Kalbarczyk

Sobota

08.11.2014r.

18.00

1) + Janinę i Mariana Chmielińskich

2) + Krzysztofa Janeckiego w 7 r.śm. i jego r-ców

Niedziela

09.11.2014r.

 

 

9.00

1) + Klementynę i Bolesława Aleksandrowiczów oraz ich r-ców

2) + Jana Gajek w 27 r.śm.

11.00

− za parafian

17.00

+ Ewę Górecką – pog.

 

XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

ROCZNICA POSWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

26 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Czy można zmusić do miłości? Popularne powiedzenie uczy, że „serce nie sługa”. Niestety przysłowie to służy usprawiedliwieniu niedorzecznych wyborów. Sugeruje, że miłość rządzi się prawami niepodlegającymi nakazom i zakazom.

Wszyscy jesteśmy ofiarami edukacji, w której miłość w relacjach społecznych, czyli miłosierdzie, jest przeciwstawiane sprawiedliwości. W efekcie dostrzegamy, że miłosierdzie rozumiane jest jako pobłażliwość i naginanie prawa w taki sposób, aby konsekwencje dla sprawcy zła były jak najmniej dolegliwe. Sprawiedliwość natomiast ma surowe oblicze i z aptekarską dokładnością aplikuje wszystkie przewidziane prawem kary. 
Tymczasem miłość to czułe pochylanie się nad ludzką nędzą. Sprawiedliwość to oręż do walki o należne prawa. Sprawiedliwość jest sposobem ochrony przed przemocą. Próbą stworzenia takich reguł, jakie pozwolą ochronić słabych przed gwałtem ze strony silnych. Ale najlepsza ochrona, jaką jednostka może zyskać w społeczeństwie, to wzajemna miłość. Dlatego Bóg pragnie dla nas miłości, która prowadzi do sprawiedliwości, oraz sprawiedliwości, której szczytem jest wzajemna miłość.
Pokolenia Starego Testamentu znały przykazanie miłości. Ale na nic zda się najlepsze prawo, jeśli człowiek nie potrafi go zachowywać. A życie przykazaniem miłości staje się możliwe dopiero dzięki Chrystusowi. Wiara, która odsłoniła i wyparła bałwochwalczą miłość samego siebie, prowadzi do spotkania się miłości i sprawiedliwości. Stają się one współzależne i nierozłączne i odtąd nie mogą bez siebie istnieć.

ks. Maciej Warowny
(Źródło - http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/881)
 

INTENCJE MSZALNE: 27.10 – 02.11.2014r.

Poniedziałek

27.10.2014r.

18.00

1) + Danutę Rapacką – pog.

2) + Walerię Bednarek – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Małgorzaty Radziwiłł

Wtorek 28.10.2014r.

 

18.00

1) + Helenę i Stanisława Osieckich i zmarłych z c.rodz.

2) + Stanisława i Helenę Waszkiewicz, Antoniego i Leokadię Dąbrowskich i ich r-ców

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Agnieszki Siwek

Środa

29.10.2014r.

 

18.00

1) + Teresę Oganowską i Janinę Śliwa

2) + Czesława i Henryka Słowakiewicz

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Anety i Jacka Szuksztul

Czwartek

30.10.2014r.

18.00

1) + Danutę Krzyczkowską – pog.

2) + Bronisława i Anastazję Glinickich i zmarłych z c. rodz.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Izabeli i Sebastiana Wierzchoń

Piątek

31.10.2014r.

 

18.00

1) + Ludwika i Juliannę Ślaskich i Kazimierza Merta

2) + Halinę i Jana Popowskich  

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Sylwii i Tomasza Szczycińskich

Sobota

01.11.2014r.

 

Uroczystość

Wszystkich Świętych

9.00

1) + Janinę Żurawicką

2) − O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Tadeusza

12.00

− Msza Św. na cmentarzu parafialnym 

Niedziela

02.11.2014r.

 

Wspomnienie

Wszystkich Wiernych Zmarłych

9.00

1) + Jadwigę, Mariana i Stanisławę Siemińskich

2) + Stanisławę Staniszewską – pog.

11.00

− za parafian

17.00

+ Zofię Bieńkowską w 26 r.śm.

 

 

 

XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

NIEDZIELA MISYJNA 

19 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Pieniądze i władza wzajemnie się uzupełniają w dobrym, oraz w złym. Ale dzisiejsze słowo Boże nie mówi ani o naturze pieniądza, ani nie pokazuje granic legalności władzy. Ono obnaża serce człowieka, w którym niezmiennie ożywa pokusa używania zarówno władzy, jak i pieniędzy dla egoistycznych celów.

Powrót z niewoli babilońskiej za panowania Cyrusa jest dla Żydów znakiem mocy i dobroci Boga. On sam zaś, pogański król, podbijając Babilon i zezwalając na powrót z wygnania oraz wspierając odbudowę świątyni jerozolimskiej, jest dla Żydów Bożym wysłańcem. Bóg rządzi narodami. A my łatwo zgadzamy się z tą tezą pod warunkiem, że władza chroni i wspiera religię, jak to było za Cyrusa. Wówczas religia z łatwością legitymizuje władzę.
Zgoła inaczej dostrzegamy więź władzy z pieniędzmi w Ewangelii. Faryzeusze pragną rękami okupantów pozbyć się Jezusa, bo Jego nauczanie ujawnia ich grzechy. Jeśli dowiodą, że odwodzi On od płacenia podatków, będzie skazany. Ale wierności Bogu nie można sprowadzać do tego, komu płaci się daniny. Człowiek stworzony na obraz Boga ma żyć według Jego woli, a jego serce ma być wolne od chciwości.
Nauki Jezusa nie można zredukować do alternatywy: „albo Bóg, albo Rzym”. Kościół pierwszych wieków rozumiał to i niczego nie ujmując z posłuszeństwa Bogu, nakazywał respekt władzy świeckiej. Nieprzekraczalną granicą tego respektu było prawo do wyznawania Chrystusa i życia według Jego nauki. I dlatego źródłem radości apostolskiej nie są sukcesy ekonomiczne czy polityczne chrześcijan z Tesalonik, ale jest to wiara, miłość i nadzieja.

ks. Maciej Warowny
(Źródło - http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/880)

INTENCJE MSZALNE: 20.10 – 26.10.2014r.

Poniedziałek

20.10.2014r.

18.00

1) + Irenę, Ryszarda i Dariusza Włodarczyków i zm. z c.rodz.

2) + Mirosława i Sylwestra Dachniewskich

18.30

+ Piotra Jaskółowskiego

Wtorek 21.10.2014r.

 

18.00

1) + Adriana Ostrowskiego w 9 r.śm.

2) + Jadwigę i Edwarda Trzasków

18.30

1) + Józefa Żurawskiego – pog.

2) + Dariusza Łosiewicza − pog.

Środa

22.10.2014r.

 

18.00

1) + Katarzynę Ostrowską Jechalik i Julię Jechalik

2) + Irenę i Feliksa Kopacz oraz Irenę i Mieczysława Jakubowskich

18.30

− O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Anny i Marka Cesarz w 20 r. ślubu – od córki Marty

Czwartek

23.10.2014r.

18.00

1) + Feliksę i Antoniego Adamowskich

2) + Helenę Będowską – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Magdaleny i Marcina Drobik

Piątek

24.10.2014r.

 

18.00

1) + Irenę Świderską – pog.

2) + Witolda Mazurka – pog.  

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Natalii i Karola Kaczmarczyk

Sobota

25.10.2014r.

 

18.00

1) + Zofię Liśkiewicz i zmarłych z c.rodz.

2) + Janinę Reichold i Zygmunta Szrajber 

Niedziela

26.10.2014r.

 

 

9.00

1) + Czesławę, Wacława, Wiktora, Zofię i Bogusława Borkowskich

2) − O łaskę uzdrowienia dla Władysława Barczyka i Krystyny Bebłocińskiej

11.00

− za parafian

17.00

− Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski

 

 

Cialis;бесплатно видео смотреть онлайн мастурбация порно;hd видео бесплатно онлайн смотреть порно;порно бесплатно онлайн всё безнадёжно