II Niedziela Wielkiego Postu

1 III 2015

 

          Pan Bóg zabronił Abrahamowi zabicia Izaaka. Sam jednak „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (II czytanie). Tak szalone, wręcz gorszące postępowanie Boga tłumaczy tylko jedno: miłość do każdego z nas. Jego miłość do Jezusa była największa. I jednocześnie Jego miłość do Jezusa nie była większa niż Jego miłość do każdego z nas. Ponieważ Jego miłość wobec nas jest tak samo wielka jak Jego miłość do Jezusa. Jest absolutna, bo On sam jest Absolutem.

Śpiewamy: „Zbawienie przyszło przez krzyż”, ale to zbyt duże uproszczenie. Krzyż to w starożytności tylko narzędzie śmierci. Zbawienie przyszło przez miłość Boga, która objawiła się najpełniej na drzewie krzyża i w pustym grobie Jezusa. Chwałę zmartwychwstania zapowiada wydarzenie na górze Tabor. Piotr, Jan i Jakub byli nie tylko świadkami Przemienienia. To ich wybrał Jezus, by widzieli Jego władzę nad śmiercią, gdy wskrzeszał córkę Jaira. Na górze Tabor dostrzegli blask Chrystusa, który rozbłyśnie po Jego powstaniu z martwych. A później dokładnie ci sami uczniowie towarzyszyli Mistrzowi w Ogrodzie Oliwnym, gdzie rozpoczynała się Jego męka, prowadząca do zwycięstwa.
Piotr, Jakub i Jan poznali Jezusową władzę nad śmiercią, widzieli chwałę Zmartwychwstałego i byli przy Nim, gdy z miłości do nas rozpoczynał swą mękę. To oni najpełniej byli przygotowani na zgorszenie krzyża i szok pustego grobu. To oni pierwsi doświadczyli prawdy, którą niedługo później odkrył największy z misjonarzy starożytności, Święty Paweł. A prawda ta brzmi: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (II czytanie).

Zróedło: www.edycja pl ks. Mariusz Rosik 

I Niedziela Wielkiego Postu

22 II 2015

 

          Co można robić na pustyni przez czterdzieści dni? Nic. Kogo można tam spotkać? Nikogo. Co można zobaczyć? Nie za wiele. Co można znaleźć? Pana Boga i siebie.

         Greckie słowo eremos oznacza nie tylko pustynię, z piaskiem i brakiem wody, ale również miejsce bezludne, niezamieszkałe. Duch wyprowadza Chrystusa na pustynię. Tam zmaga się On z kusicielem, z myślami, przeżywa samotność. Po powrocie mówi krótkie zdanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 
My również wychodzimy czasem na „pustynię”. Szukamy miejsca bezludnego, pustego kościoła, pustej ławki w parku. Niekiedy we własnym domu zamykamy się w pokoju, krążymy po ogrodzie, odmawiając różaniec. Szukamy „pustyni”, aby poradzić sobie z myślami i rozważyć wiele spraw. Po powrocie jesteśmy zamyśleni, inaczej spoglądamy na wszystko i też odpowiadamy bliskim krótkimi zdaniami. Być może jasne stają się wtedy słowa: „Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym” (bp J. Angerhausen).
Warto wychodzić czasem na „pustynię”. Warto chodzić tam z Chrystusem. Może w tych momentach chce nam Pan coś ważnego powiedzieć, coś przetłumaczyć... Nie wolno bać się tej „pustyni”: wewnętrznej walki, chwilowej samotności, obcowania tylko z Panem. Być może kiedyś, po powrocie, powiesz podobnie: „Nawróciłem się i wierzę w Ewangelię”. Być może?!
Zawsze jednak, gdy będziesz na pustyni, powtarzaj dzisiejsze słowa psalmisty: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” (Ps 25,4). On nas przeprowadzi przez każdą pustynię. 
ks. Przemysław Pokorski (Źródło; www.edycja.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczął się Wielki Post, czas zamyślenia, rozważania Męki Pańskiej, pracy duchowej, czynienia miłosierdzia i duchowego odrodzenia. Zagospodarujmy ten czas, aby był on dla każdego z nas wartościowym i odbudowującym nasze życie duchowe. Przypominam o nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach. Rekolekcje w dniach 8-10 marca. Jest też okazja do włączenia się w jałmużnę wielkopostną jako dar dla bardziej potrzebujących pomocy.

2. W dniu dzisiejszym (niedziela) przeżywamy 84 rocznicę Objawień Jezusa Miłosiernego. Zapalmy światełko miłosierdzia przy krzyżach, kapliczkach oraz wieczorem między 19.00-21.00 w oknach naszych domów. To światełko symbolizujące nadzieję dla nas i całego świata. Odmówmy także w rodzinach Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. Jest do nabycia i prenumeraty dla dzieci do lat 7, tygodnik dla najmłodszych „OLA I JAŚ” o charakterze religijnym. Gdyby znalazło się więcej niż 10 osób do prenumeraty, cena tego tygodnika wynosiłaby 1,80 zł. Są ciekawe ilustracje, teksty, opowiadania, zagadki. Są do wglądu i obejrzenia 2 egzemplarze. Zapraszam do zakrystii.

4. Pragnę podziękować grupie osób, którzy charytatywnie i efektywnie włączyli się w porządkowanie naszego cmentarza. Te osoby, często z dużym doświadczeniem, ale długotrwale bezrobotni, zorganizowali się w ramach Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Są oni do wynajęcia do różnych prac w zieleni i porządkowych. Szczegóły o tej grupie na ulotce w wejściu do Kościoła.

VI Niedziela w ciągu roku

15 II 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

     Dzisiejsze I czytanie ukazuje ludzi dotkniętych straszliwą chorobą. Ona niszczyła nie tylko ciało, ale też życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko. Ludzie musieli izolować chorych, rzucając w ich stronę kamieniami, aby nie zbliżali się do miasta i nie zarażali innych. Tą chorobą był trąd.
Ewangelia dzisiejsza także mówi o trądzie. Trędowaty upadł na kolana przed Jezusem i został uzdrowiony ze straszliwego cierpienia, które niszczyło człowieka, pustoszyło całe rodziny i wsie. Uzdrowionemu już człowiekowi Chrystus kazał złożyć ofiarę oraz dawać świadectwo o mocy Pana. 
Od dzisiaj przez cały tydzień Kościół modli się o trzeźwość, ponieważ alkoholizm to współczesny trąd. On również niszczy nie tylko zdrowie, lecz także życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko, podobnie jak kiedyś trąd. Tak zwanych pijaków społeczeństwo izoluje i odsuwa się od nich. Alkoholizm jednak jako choroba dotyka dziś ludzi wszystkich warstw społecznych, także tych w lekarskich fartuchach i adwokackich togach. Oni również ze wstydu kryją się ze swoim uzależnieniem, zupełnie jak kiedyś trędowaci chowali się w grotach.
Co robić? Błagać Jezusa o ich uzdrowienie. Błagać nieustannie, może całymi latami, uporczywie, a wtedy, gdy zostaną uzdrowieni, będą składać świadectwo o mocy Bożej. Zresztą tak się już dzieje. Wielu tzw. suchych alkoholików staje się apostołami Bożej miłości i Jego uzdrowieńczej mocy. Jezus odbudował ich zdrowie, dał im wolność, zrekonstruował rodzinę, sprawił, że pracują… 
 
Panie Jezu, ratuj wszystkich uzależnionych, a zdrowych chroń przed trądem XXI wieku!
(Źródło; www.edycja.pl)

V Niedziela w ciągu roku

8 II 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

     Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna, nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Mamy okazję poznawać Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym, które jest czytane w czasie liturgii  Mszy św.  Za każdym razem, gdy słuchamy Ewangelii, Bóg do nas mówi.
Gdy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.
ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z LOURDES
            W środę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 r., w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabejskiej, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania dla cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą  dla chorych będziemy sprawowali o godz. 18.00 Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni!
TYDZIEŃ TRZEŹWOŚCI
Najbliższy tydzień będzie także Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak nadużycia w tym względzie przynoszą cierpienie wielu ludziom. Podejmijmy zatem tę intencję w naszych osobistych modlitwach i w postawie trzeźwości
 
W najbliższą niedzielę (tj. 15.02) spotkanie dla dzieci i rodziców klas III (I Komunia św.). Mowa będzie także o strojach komunijnych i pamiątkach oraz spotkanie o po Mszy św.  o godz. 17.00 dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.                                                
 
 

 IV Niedziela w ciągu roku

1 II 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

         Dzisiaj, gdy człowieka z niemal każdej strony zalewa potok słów i wiadomości – ktoś, kto mówi „z mocą”, byłby pewnie kimś niezwykłym. Trudno znaleźć takich osób wiele, jest ich może kilka. 
Tak jak dziś, tak i w I wieku istniała potrzeba autorytetów, które jasno i klarownie, a jednocześnie mądrze umiałyby dotrzeć do umysłów ludzkich. Wówczas pojawił się Pan Jezus, niedawno taką osobą był św. Jan Paweł II, a dziś jest nią pewnie obecny papież. Człowiek tęskni za osobowościami, które miałyby w sobie ową „boską moc”. Trzeba nam też wracać do słów tych osób, które były nam kiedyś przewodnikami i głosicielami Prawdy, które nie tylko mówiły jak żyć, ale i to pokazywały. 
Często wsłuchiwaliśmy się w słowa tych „wielkich”, spotykaliśmy się z nimi, biliśmy im brawo, ale ile zostało w nas z tych słów Jezusa czy naszego papieża? A co Bóg mówi dziś do Mojżesza: „Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać słów moich… Ja od niego zażądam zdania sprawy” (I czytanie). Lecz nawet gdy słuchamy, to i tak często robimy po swojemu; nawet zgadzamy się z taką osobą, ale nasze mądrości są dla nas najważniejsze. A przecież kiedyś z każdego wysłuchanego przez nas słowa będziemy musieli zdać sprawę. Z każdego wypowiedzianego też!
Pan Bóg mówi do nas często przez rodziców, nauczycieli, księży, przyjaciół…. Bóg nie chce naszej krzywdy – jeśli posyła do nas ludzi – proroków ze swoim Słowem, to tylko po to, aby nam było lepiej żyć tu na ziemi. Od Bożego głosu nie wolno nam uciekać, bo w nim zawiera się moc, która daje nam siłę. (źródło: www.edycja.pl )

 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Intencje mszalne

 02 - 08.03. 2015

 

Poniedziałek
02.03.2015r.
18.00 1) + Helenę, Lucjana i Bogdana Plewko
2) + Wojciecha Popielarza w 25 r.śm. i Jakuba Wyszyńskiego
18.30 1) − O zdrowie i opiekę Bożą dla Lidii
2) + Mariannę Chimkowską – pog.
 
Wtorek 03.03.2015r.
18.00 1) + Zofię, Stanisława i Krzysztofa Obrębskich
2) + Helenę i Ludwika Kurkowskich i Stefana Laskowskiego
18.30 − O zdrowie i Boże bł. dla Henryka Jakubisiaka z okazji 80 r. ur. – od dzieci
 
Środa
04.03.2015r.
18.00 1) + Kazimierza Bochenka – od mamy
2) + Czesławę i Kazimierza Maryniak, Mariannę, Jana i Czesława Marchela
18.30 1) − O zdrowie i opiekę Bożą dla Lidii
2) + Janinę Madyńską – pog.
 
Czwartek
05.03.2015r.
18.00 1) + Medarda, Leokadię i Andrzeja Majewskich
2) + Kazimierza i Wincentynę Skurzewskich
18.30 + Henryka i Feliksę Szczerba, Józefę i Andrzeja i c.r-nę Krysków
 
Piątek
06.03.2015r.
18.00 1) + Tadeusza Ligockiego w 3 r.śm.
2) + Stanisławę i Adama Przybylskich
18.30 − O zdrowie i opiekę Bożą dla Lidii
 
Sobota
07.03.2015r.
7.00 1) + Mariannę Chimkowską – pog.
2) + Kazimierza Gapińskiego – pog.
18.00 1) + Lecha Mamczarz w 2 r.śm.
2) + Romana w 12 r. śm. oraz Genowefę, Kazimierza, Stefana i Konrada Goluba
 
Niedziela 
08.03.2015r.
 
Rekolekcje parafialne
9.00 1) + Grzegorza Wilkowskiego, Jadwigę i Jana Malinowskich
2) + Mariannę Chimkowską – pog.
11.00 1) + Andrzeja Siemińskiego – pog.
2) − za par.
17.00 + Feliksę w 8 r.śm. i Ryszarda w 4 r.śm. Jasińskich i r-ców z obojga stron

 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
246655
Cialis