XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

NIEDZIELA MISYJNA 

19 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Pieniądze i władza wzajemnie się uzupełniają w dobrym, oraz w złym. Ale dzisiejsze słowo Boże nie mówi ani o naturze pieniądza, ani nie pokazuje granic legalności władzy. Ono obnaża serce człowieka, w którym niezmiennie ożywa pokusa używania zarówno władzy, jak i pieniędzy dla egoistycznych celów.

Powrót z niewoli babilońskiej za panowania Cyrusa jest dla Żydów znakiem mocy i dobroci Boga. On sam zaś, pogański król, podbijając Babilon i zezwalając na powrót z wygnania oraz wspierając odbudowę świątyni jerozolimskiej, jest dla Żydów Bożym wysłańcem. Bóg rządzi narodami. A my łatwo zgadzamy się z tą tezą pod warunkiem, że władza chroni i wspiera religię, jak to było za Cyrusa. Wówczas religia z łatwością legitymizuje władzę.
Zgoła inaczej dostrzegamy więź władzy z pieniędzmi w Ewangelii. Faryzeusze pragną rękami okupantów pozbyć się Jezusa, bo Jego nauczanie ujawnia ich grzechy. Jeśli dowiodą, że odwodzi On od płacenia podatków, będzie skazany. Ale wierności Bogu nie można sprowadzać do tego, komu płaci się daniny. Człowiek stworzony na obraz Boga ma żyć według Jego woli, a jego serce ma być wolne od chciwości.
Nauki Jezusa nie można zredukować do alternatywy: „albo Bóg, albo Rzym”. Kościół pierwszych wieków rozumiał to i niczego nie ujmując z posłuszeństwa Bogu, nakazywał respekt władzy świeckiej. Nieprzekraczalną granicą tego respektu było prawo do wyznawania Chrystusa i życia według Jego nauki. I dlatego źródłem radości apostolskiej nie są sukcesy ekonomiczne czy polityczne chrześcijan z Tesalonik, ale jest to wiara, miłość i nadzieja.

ks. Maciej Warowny
(Źródło - http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/880)

INTENCJE MSZALNE: 20.10 – 26.10.2014r.

Poniedziałek

20.10.2014r.

18.00

1) + Irenę, Ryszarda i Dariusza Włodarczyków i zm. z c.rodz.

2) + Mirosława i Sylwestra Dachniewskich

18.30

+ Piotra Jaskółowskiego

Wtorek 21.10.2014r.

 

18.00

1) + Adriana Ostrowskiego w 9 r.śm.

2) + Jadwigę i Edwarda Trzasków

18.30

1) + Józefa Żurawskiego – pog.

2) + Dariusza Łosiewicza − pog.

Środa

22.10.2014r.

 

18.00

1) + Katarzynę Ostrowską Jechalik i Julię Jechalik

2) + Irenę i Feliksa Kopacz oraz Irenę i Mieczysława Jakubowskich

18.30

− O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Anny i Marka Cesarz w 20 r. ślubu – od córki Marty

Czwartek

23.10.2014r.

18.00

1) + Feliksę i Antoniego Adamowskich

2) + Helenę Będowską – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Magdaleny i Marcina Drobik

Piątek

24.10.2014r.

 

18.00

1) + Irenę Świderską – pog.

2) + Witolda Mazurka – pog.  

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Natalii i Karola Kaczmarczyk

Sobota

25.10.2014r.

 

18.00

1) + Zofię Liśkiewicz i zmarłych z c.rodz.

2) + Janinę Reichold i Zygmunta Szrajber 

Niedziela

26.10.2014r.

 

 

9.00

1) + Czesławę, Wacława, Wiktora, Zofię i Bogusława Borkowskich

2) − O łaskę uzdrowienia dla Władysława Barczyka i Krystyny Bebłocińskiej

11.00

− za parafian

17.00

− Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski

 

 

Poświęcenie Kapliczki w Wólce Zalewskiej

 

XI NIEDZ.ZW.

 

 

 

 

 

12 października odbyło sie poświęcenie pięknej kapliczki w Wólce Zalewskej, ufundowanej przez mieszkanców i okolicznych działkowiczów. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców i gości.  

ZOBACZ ZDJĘCIA

XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

12 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Niedawno przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko dotacji przyznanej na powstające w Świątyni Opatrzności Bożej muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Głosili oni m.in. takie hasło: „Chcemy kultury, a nie kultu!”. 

Również św. Jan Paweł II nie chce od nas kultu swojej osoby, ale raczej pewnej kultury, którą wnosił przez całe swoje życie. „Kult” odnosi się do samego Boga. Święci natomiast wprowadzają w naszą codzienność różne wzorce zachowań i postaw chrześcijańskich. „Kultura” (z łac. colere – ‘uprawiać’, ‘dbać’, ‘pielęgnować’, ‘kształcić’) pochodzi od łac. cultus agri (‘uprawa ziemi’). Można ją określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Tak rozumiana kultura to szeroko pojęty styl życia. Temu rodzajowi kultury – opartej na wartościach ewangelicznych, poszanowaniu życia, godności ludzkiej itd. – służy dzisiejszy Dzień Papieski. Nikt tu nie uprawia kultu św. Jana Pawła II. Ten dzień jest nie tylko oddaniem mu czci, ale jeszcze bardziej przypomnieniem nam wszystkim, do jakiego rodzaju kultury nas wzywał – i wzywa – św. Jan Paweł II. Polega ona na własnym zaangażowaniu na rzecz naszego zbawienia. To zaangażowanie, to pełnienie woli Bożej w naszym życiu, dzięki czemu uzyskamy godny strój na ucztę w królestwie Bożym.
Czytajmy i rozważajmy dzieła św. Jana Pawła II. Poznawajmy jego życie, a nade wszystko nie dopuśćmy, aby nadchodzące pokolenia były pozbawione tego wspaniałego dziedzictwa Wielkiego Świętego i Wielkiego Polaka.

( źródło: Dzień Pański -  http://www.edycja.pl/  -ks. Adam Rybicki)

 

INTENCJE MSZALNE: 13.10 – 19.10.2014r.

Poniedziałek

13.10.2014r.

18.00

1) − O błogosławieństwo Boże dla grupy Intronizacji Jezusa Chrystusa oraz dla osób z KŻR

2) + Stanisławę, Henryka i Michalinę Marchlewskich

18.30

+ Krystynę Krzemińską – pog.

Wtorek 14.10.2014r.

 

18.00

1) + Halinę i Edwarda Zasońskich, Stanisławę i Józefa Judziewicz

2) + Edwarda Pawlickiego w 22 r.śm.

18.30

+ Bolesława Gałata

Środa

15.10.2014r.

 

18.00

1) + Jadwigę, Mariana i Stanisławę Siemińskich

2) + Jana Popielarza i Macieja Pawlaka

18.30

1) + Jadwigę i Józefa Przybylskich

2) + Romualdę Migda – pog.

Czwartek

16.10.2014r.

18.00

1) + Romualda Budkiewicza w 6 r.śm.

2) + Mariannę Niegowską i z c.rodz. Szczęsnych i Niegowskich

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Marcina i Katarzyny Leszek

Piątek

17.10.2014r.

 

18.00

1) + Mieczysława i Helenę Góreckich

2) + Franciszka, Genowefę, Macieja i Mariannę Pawlak, Szymona i Bronisławę Walkowskich

18.30

+ Ewę Górecką – pog.

Sobota

18.10.2014r.

 

15.00

ślub

16.00

ślub

18.00

1) + Zofię Bieńkowską w 26 r.śm.

2) + Stefanię, Franciszka, Zbigniewa i Martę Krzyczkowskich, z c.rodz. Krzyczkowskich i Kacperskich 

Niedziela

19.10.2014r.

 

 

9.00

+ Zbigniewa Pęcak, r-ców Pęcak i r-ców Stępniewskich

11.00

1) − za parafian

2) − O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny i Witolda Goluba z okazji 35 r. ślubu

17.00

+ Jadwigę Dąbrowską w 10 r.śm.

 

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

13 VII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
          Pismo św. zaczyna się od hebrajskiej litery bet. Przypomina ona kwadrat, który jest zamknięty od trzech stron. Od przodu jednak, bo hebrajczycy czytają od prawej strony do lewej, jest otwarty.
Według pewnej tradycji, która mówi, że w Biblii nawet kształt liter ma swoje znaczenie, kształt litery bet, litery, która zaczyna opis stworzenia świata, oznacza, że świat jest dobry i w pewnym stopniu gotowy. Ma jednak też pewną część dotąd niegotową i podatną na kształtowanie. Bóg jeszcze świata nie dokończył, jakby nieustannie nad nim pracował. 
O tym też jest dzisiejsza liturgia słowa. Najpierw słyszymy o słowie, które Bóg nieustannie nam daje i nas nim „nawadnia” jak ulewą i śniegiem (I czytanie). Potem słyszymy z ust św. Pawła, że „Stworzenie […] poddane marności […] aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami […] całą istotą swoją wzdychamy, oczekując [...] odkupienia” (II czytanie). Więc to niedokończone, niegotowe stworzenie to nie tylko świat, w jakim żyjemy, to również my sami, którzy ciągle jesteśmy w drodze, ciągle czegoś szukamy, ciągle szarpiemy się z własną ludzką egzystencją. Jezus wie o tym, dlatego w dzisiejszej Ewangelii ukazuje siewcę, który nigdy się nie męczy, mimo że niektóre zasiane przez niego ziarna padły na skałę i nie przyniosły owocu. Bóg ciągle sieje swoje słowo w nas, nie męczy się, bo wie, że jesteśmy jeszcze niegotowi, niedojrzali, nieświęci. Dziękujmy dziś Panu za Jego nieustępliwość w kształtowaniu niegotowego jeszcze stworzenia i starajmy się gorliwiej żyć Jego słowem.

( źródło: Dzień Pański -  http://www.edycja.pl/  -ks. Adam Rybicki)

 

 

Przyjmujemy zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Płocką na Jasną Górę - w kancelarii parafialnej i w Zakrystii po Mszach świętych

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA     

29 VI 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 

      Dzisiaj modlitewną pamięcią ogarniamy naszego ks. prefekta Piotra. Życzymy Księdzu Piotrowi wielu Bożych łask,  zdrowia i apostolskiej żarliwości świętego Piotra Apostoła. Jednocześnie dziękujemy ks. Prefektowi za ofiarną, pokorną, cichą, czasami dostrzegalną tylko przez samego Boga  pracę duszpasterską w naszej parafii, zwłaszcza z różnymi grupami, dziećmi i młodzieżą.

 

1. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą dziś przeżywamy, przewyższa swą rangą liturgiczną 13. niedzielę w ciągu roku, która dziś przypada. Jak wiemy, święci Piotr i Paweł są bowiem nazywani filarami Kościoła. A ponieważ przez wieki panowało przekonanie, że zginęli tego samego dnia w Rzymie, od starożytności chrześcijańskiej obchodzono ich święto tego samego dnia.

 

2. Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas, niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też do całego świata stworzonego, który jest widzialnym znakiem miłości Boga do nas. Wszystkim rozpoczynającym urlopy i czas wypoczynku od codziennych zajęć życzymy udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.

 

3. W tym tygodniu też pierwszy czwartek miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca

 

4. W przyszłą niedzielę o g. 11.00 uroczysty ingres nowego ks. proboszcza.

 

Słowo pożegnania dotychczasowego proboszcza ks. Jana Kasińskiego

 

        W Serocku w naszej parafialnej wspólnocie Pan Bóg dał mi przeżyć 23 lat mojego kapłańskiego życia. Pewnie najpiękniejszych lat. Dziękuję Panu Bogu, Matce Bożej oraz drogim Parafianom za ten dar posługi w tutejszej parafii. Na zawsze pozostaniecie w moim sercu i modlitewnej pamięci. Jeśli kogoś skrzywdziłem, źle postąpiłem z serca przepraszam. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Wykonywałem swoja pracę jak umiałem. Cieszę się, że moja posługa duszpasterska spotykała się z uznaniem, życzliwością, pomocą i zrozumieniem Parafian. Chciałem zawsze jak najlepiej służyć Panu Bogu, ludziom i w swojej kapłańskiej posłudze znaleźć radość życia.

        To właśnie dzięki życzliwości i ofiarności Parafian, życzliwości władz gminnych i samorządowych oraz dzięki ludziom dobrej woli udało się dużo dokonać

        Ogarniam swoją wdzięcznością wszystkich, którzy odważnie współpracują ze swoimi duszpasterzami: moderatorów i członków wspólnot. Wyrazy szczególnej wdzięczności składam Radzie Parafialnej, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. Lektorom, na czele z p. Teresą Dytyniak  chórowi, Kołu Żywego Różańca , Wspólnocie dla Intronizacji Chrystusa Króla, asyście procesyjnej, ministrstrantom, scholi i Zespołowi Makarios,  Oazie, wszystkim wspólnotom ,  Dziękuję władzom samorządowy na czele z p. Burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim , p. Józefem Zającem i przewodniczącym Rady p. Arturem Borkowskim, Strażakom. Dziękuję dyrekcjom szkół i Przedszkola za owocną współpracę. Swoją wdzięczną miłością ogarniam każdego, z którym dane mi było spotkać się w pracy duszpasterskiej. Dziękuję moim współpracownikom: panu organiście Markowi Gorczyńskiemu i panu kościelnemu Waldemarowi Piotrowskiemu.

        Szczególne słowa podzięki za współpracę wyrażam  księżom wikariuszom, którzy pracowali i pracują w naszej parafii na ręce ks. Piotra , Zdaję sobie sprawę, że tetrzy lata pracy tutaj ks. Piotra były okresem zdobywania mnóstwa różnorodnych – i radosnych, i trudnych, ale zawsze bezcennych – doświadczeń, w które Bóg hojnie wyposażał Ciebie, młodego kapłana, który przybył tu jako neoprezbiter. Wiemy, że ten czas w niezwykle intensywny sposób kształtował Cię jako kapłana, szafarza sakramentów świętych, kaznodzieję, katechetę i opiekuna dzieci i młodzieży, ponieważ mieliśmmy ogromny zaszczyt Ci towarzyszyć i obserwować Twą pracę, korzystając z jej owoców.

        Dziękujemy za przygotowanie dzieci do   odnowienia Przyrzeczeń chcielnych, młodzieży do sakramentu bierzmowania. Pamiętamy o trosce o nasze dzieci i młodzież na katechezach i spotkaniach grup parafialnych – o Słowie Bożym, pogodzie ducha i każdym uśmiechu, które wnosił Ksiądz na spotkania, Oazy i ministrantów.

        1 lipca powitacie nowego proboszcza. Przybędzie do Was ks.dr Dariusz Rojek,  dotychczasowy proboszcz w Krasnem, w dekanacie makowskim . Przyjmijcie go serdecznie i z zaufaniem. Jest pełnym gorliwości księdzem, przychodzącym do Was, by służyć Wam i wraz z Wami pełnić wolę Boga. Serdecznie go pozdrawiam i życzę, by idąc śladami Pana Jezusa, był tu dobrym pasterzem.

        Za każde więc dobre słowo, gest, wszelką życzliwość mówię: dziękuję. 

ks. Jan Kasiński

 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Gościmy

Odwiedza nas 8884 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
216457
Cialis;бесплатно видео смотреть онлайн мастурбация порно;hd видео бесплатно онлайн смотреть порно