II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

12 IV 2015

 

      Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

 

 

 

      ŚW. WOJCIECH ur. 956 - zm. 23 kwietnia 997), biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego  ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę  z dynastią Piastów.

     Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas św. Wojciech - wychowanek szkoły w Magdeburgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik pruski, którego ciało znalazło się w Gnieźnie –urastał do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy.Wzorem swoich wielkich poprzedników św. Cyryla i św. Metodego łączył duchowe tradycje różnych kultur. Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi i intrygom czeskich możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II.

      Św. Wojciech wraz z bratem Radzimem opuścił Pragę i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie. Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie miał ochrzcić przyszłego króla Stefana I. Bywał też na dworze cesarza niemieckiego Ottona III, którego był spowiednikiem, powiernikiem i doradcą. Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II mieli dla niego najwyższe uznanie. "Jako człowiek Kościoła św. Wojciechzawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. Z duchową głębią doświadczenia monastycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przymioty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych" – stwierdził papież Jan Paweł II przemawiając w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona Polski. W orędziu skierowanym do prezydentów krajów Europy środkowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego świadczy "umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur". Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej, gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propagował ewangeliczną wizję człowieka. Jednak do jego grobu po dziś dzień przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu

22 III 2015

 

   „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”(J12,33).Te słowa wskazują jaką śmiercią Jezus ma zginąć. Dla Jezusa człowieka-Boga, cierpienie i umieranie było dramatycznie trudnym. W dzisiejszej Ewangelii otwiera On przed nami swe serce. Mówiąc o sądzie nad światem i uwielbieniu Syna Człowieczego, dodaje: Teraz dusza moja doznała lęku. O tym samym opowiada autor Listu do Hebrajczyków: Chrystus głośnym wołaniem i płaczem zanosił swoje prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. Zbliżając się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, warto spojrzeć na Jezusa z realizmem. Jezus dzieli ludzkie lęki i bóle, przyjmując na siebie całą kruchość naszego człowieczeństwa. Zwróćmy uwagę, że Jego cierpienie zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie wyszydzenia, ubiczowania i śmierci krzyżowej. Jezus przeżywa wielkie cierpienie, dokonując wyboru, bo przecież przyjął Krzyż całkowicie dobrowolnie. Jego „tak” powiedziane Ojcu rodzi się w szkole cierpienia: chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I my przeżywamy bóle i strapienia. Idźmy w drogę ale z Jezusem, bo On przyniesie ulgę i pomoże nam dźwigać krzyż codziennych trudów. 
 
OGŁOSZENIA
 
 1. W tym tygodniu tj. 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, jednocześnie Uroczystość Odpustowa. Pamiętamy, że nasz kościół jest pod tym wezwaniem. To jest także Dzień Świętości Życia. W całej Polsce odbywają się konferencje, prelekcje, wystawy i trwa modlitwa za każde poczęte życie noszone  pod sercem matek. W tym dniu osoby, które przez modlitwę adoptują poczęte życie, składają swoje deklaracje. W naszej parafii te wspomniane uroczystości, przeżywać będziemy na Mszy św. o godz. 18.00.
Wywieszone są także w kruchcie kościoła tablice poglądowe o tej adopcji i poczętym Życiu.
2. Zbliża się Niedziela Palmowa. dzień poświęcenia Palm, przypominające wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, dzień rozważania Męki Pańskiej, który  rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie Palm na każdej Mszy św., a uroczysta procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11.00.
3. W tym tygodniu – w piątek uroczysta Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta (Rynek) po mszy św. o godz. 18.00. 
Prosimy o przyniesienie małych krzyżyków z własnych domów, które zabierzemy na Drogę Krzyżową, a które są znakiem największej miłości Boga do nas – ludzi. 
4. W Wielkim Tygodniu Msze św. : 
- Wielki Czwartek godz. 18.00 – Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej
- Wielki Piątek godz. 18.00 -  Nabożeństwo i Adoracja Krzyża (czuwanie przy grobie Pańskim do godz. 22.00)
- Wielka Sobota – godz. 19.00 – Msza Wigilii Paschalnej (wcześniej przez cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu-czuwanie przy grobie od godz. 9.00)
Poświęcenie Pokarmów od godz. 10.00. do godz. 14.00 oraz przed Mszą św. wieczorną. Poświęcenie pokarmów co pół godziny  
- Wielka Niedziela (Dzień Zmartwychwstania Pańskiego) – Rezurekcja o godz. 6.00
5. Są jeszcze do nabycia baranki do koszyczka wielkanocnego, pamiętając jednocześnie, że  przez zakup tegoż baranka pomagamy dzieciom specjalnej troski.
6. Rozprowadzane są przez naszą młodzież z Ruchu Światło-Życie kartki świąteczne oraz chlebki, by pomóc bardziej potrzebującym i ofiarować im na stół wielkanocny dar serca.
7. 27 marca, uczniowie Gimnazjum będą kontynuować akcję zbierania makulatury, z której dochód przeznaczony zostanie na budowę studni w Sudanie, gdzie jest ogromna susza. Kontener będzie ustawiony na parkingu od str. boiska w godz. 8.00-15.00. Informacje na tablicy ogłoszeń.
 

III Niedziela Wielkiego Postu

8 III 2015

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

         Czas Wielkiego Postu i jednocześnie Rekolekcji, jest okazją do głębszej refleksji nad sobą, jakością Twojego życia, nad wartościami, którymi się kierujesz w życiu, i dokąd one Cię prowadzą. Postaraj się nie "przegapić" Wielkiego Postu, bo drugiego takiego czasu już nie będzie. To jest kolejna szansa dla Ciebie. Zapraszamy do modlitwy... Chodzi przecież o to, by "nawrócić się do Boga całym sercem" (Jl 2,12). Do Boga, w którym wszystko ma swój początek i koniec, a nie do jakiejś pobożnej ideologii, krojonej na miarę naszych zalęknionych myśli. Chcemy odkrywać naszą drogę do świętości, a świętość to konkret życia. Dawcą świętości jest Bóg. Wszystko jest Jego darem, możemy nim wzgardzić lub go przyjąć - wybór należy do nas. Jeśli jednak podejmiemy wyzwanie, na pewno nie pożałujemy.

Świętość to droga, budowanie jedności z Dawcą daru, przebywanie z Nim, snucie planów na przyszłość... Budowanie komunii z Bogiem staje się programem całego życia. Komunia ze Stwórcą to nie bonus dorzucony nieutracalnie do sakramentu chrztu świętego. Świętość to konkret życia, każdej jego chwili. To czas radości, pokoju, ale również zmagania się ze sobą, z pokusą, czas upadków i nawracania się. Stajemy się świętymi za każdym razem, gdy wybieramy Jezusa, kiedy przebywamy w Jego obecności.

Święci to ludzie twardzi... ludzie ryzyka i wyzwań podejmowanych z miłości. Świadkowie pytań i odpowiedzi, jakich poszukują. Ale też ludzie krusi. Ci, którzy doświadczyli goryczy grzechu, jednak nie żywili się nią, podnosząc się i idąc dalej. To ludzie tacy jak my. Spracowani, zmęczeni, ale niosący w swoim wnętrzu ciężką do zidentyfikowania dla niewierzących siłę, którą jest Bóg. Matka Teresa z Kalkuty - drobna kobieta, która w obliczu najuboższych widziała twarz Chrystusa, 50 lat żyła w ciemnej nocy duszy - dzień po dniu starała się budować komunię z Bogiem.

Jan Paweł II - doświadczony życiem. Z iloma cierpieniami osobistymi musiał się zmierzyć - wojna, zamach, niezrozumienie... - dzień po dniu starał się budować jedność z Bogiem. Święci to ludzie z krwi i kości. Codzienne obowiązki, zadania... wystarczy prze-śledzić ich żywoty. Borykali się z podobnymi jak my problemami i w sytuacjach, wobec których stawali, szukali jedności ze Stwórcą. To ludzie codziennej walki, porażek i zwycięstw - świadkowie szczytów, które zdobywali z Jezusem. Wystarczy rozejrzeć się dookoła! Czy mamy świadomość, ilu świętych żyje wokół nas?

I Ty możesz stawać się świętym, zbliżając się do Boga

PROGRAM REKOLEKCJI

 
SOBOTA 7 MARCA 2015
 
Godz. 18.00 Msza św., rozpoczęcie rekolekcji.
 
NIEDZIELA 8 MARCA 2015
 
Godz.   9.00 –  Msza św. dla wszystkich
 
Godz. 11.00 –  Msza św. z udziałem dzieci
 
Godz. 16.30 – Gorzkie Żale
 
Godz. 17.00 – Msza św. dla wszystkich
 
PONIEDZIAŁEK   9 MARCA 2015
 
Godz.  8.30  – przedszkole, kl. „0”- III (Nabożeństwo Słowa Bożego)
 
Godz.  10.00 –  klasy III, IV, V, VI SP, - Msza św.
 
Godz. 11.00 – Gimnazjum, PZSP - Msza św.
 
Godz. 16.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
 
Godz. 18.30 Msza św. z nauką  rekolekcyjną dla wszystkich
 
WTOREK 10 MARCA 2015
 
Godz.  8.30  – przedszkole, kl. „0”-III - Msza św.
 
Godz.  10.00 –  klasy III, IV, V, VI SP, - Msza św.
 
Godz. 11.00 – Gimnazjum i PZSP - Msza św.
 
Godz. 16.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 

Bądź apostołem Jezusa Chrystusa, zachęcaj do udziału w rekolekcjach, skieruj  do Boga swoją modlitwę w tej intencji.

II Niedziela Wielkiego Postu

1 III 2015

 

          Pan Bóg zabronił Abrahamowi zabicia Izaaka. Sam jednak „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (II czytanie). Tak szalone, wręcz gorszące postępowanie Boga tłumaczy tylko jedno: miłość do każdego z nas. Jego miłość do Jezusa była największa. I jednocześnie Jego miłość do Jezusa nie była większa niż Jego miłość do każdego z nas. Ponieważ Jego miłość wobec nas jest tak samo wielka jak Jego miłość do Jezusa. Jest absolutna, bo On sam jest Absolutem.

Śpiewamy: „Zbawienie przyszło przez krzyż”, ale to zbyt duże uproszczenie. Krzyż to w starożytności tylko narzędzie śmierci. Zbawienie przyszło przez miłość Boga, która objawiła się najpełniej na drzewie krzyża i w pustym grobie Jezusa. Chwałę zmartwychwstania zapowiada wydarzenie na górze Tabor. Piotr, Jan i Jakub byli nie tylko świadkami Przemienienia. To ich wybrał Jezus, by widzieli Jego władzę nad śmiercią, gdy wskrzeszał córkę Jaira. Na górze Tabor dostrzegli blask Chrystusa, który rozbłyśnie po Jego powstaniu z martwych. A później dokładnie ci sami uczniowie towarzyszyli Mistrzowi w Ogrodzie Oliwnym, gdzie rozpoczynała się Jego męka, prowadząca do zwycięstwa.
Piotr, Jakub i Jan poznali Jezusową władzę nad śmiercią, widzieli chwałę Zmartwychwstałego i byli przy Nim, gdy z miłości do nas rozpoczynał swą mękę. To oni najpełniej byli przygotowani na zgorszenie krzyża i szok pustego grobu. To oni pierwsi doświadczyli prawdy, którą niedługo później odkrył największy z misjonarzy starożytności, Święty Paweł. A prawda ta brzmi: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (II czytanie).

Zróedło: www.edycja pl ks. Mariusz Rosik 

I Niedziela Wielkiego Postu

22 II 2015

 

          Co można robić na pustyni przez czterdzieści dni? Nic. Kogo można tam spotkać? Nikogo. Co można zobaczyć? Nie za wiele. Co można znaleźć? Pana Boga i siebie.

         Greckie słowo eremos oznacza nie tylko pustynię, z piaskiem i brakiem wody, ale również miejsce bezludne, niezamieszkałe. Duch wyprowadza Chrystusa na pustynię. Tam zmaga się On z kusicielem, z myślami, przeżywa samotność. Po powrocie mówi krótkie zdanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 
My również wychodzimy czasem na „pustynię”. Szukamy miejsca bezludnego, pustego kościoła, pustej ławki w parku. Niekiedy we własnym domu zamykamy się w pokoju, krążymy po ogrodzie, odmawiając różaniec. Szukamy „pustyni”, aby poradzić sobie z myślami i rozważyć wiele spraw. Po powrocie jesteśmy zamyśleni, inaczej spoglądamy na wszystko i też odpowiadamy bliskim krótkimi zdaniami. Być może jasne stają się wtedy słowa: „Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym” (bp J. Angerhausen).
Warto wychodzić czasem na „pustynię”. Warto chodzić tam z Chrystusem. Może w tych momentach chce nam Pan coś ważnego powiedzieć, coś przetłumaczyć... Nie wolno bać się tej „pustyni”: wewnętrznej walki, chwilowej samotności, obcowania tylko z Panem. Być może kiedyś, po powrocie, powiesz podobnie: „Nawróciłem się i wierzę w Ewangelię”. Być może?!
Zawsze jednak, gdy będziesz na pustyni, powtarzaj dzisiejsze słowa psalmisty: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” (Ps 25,4). On nas przeprowadzi przez każdą pustynię. 
ks. Przemysław Pokorski (Źródło; www.edycja.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczął się Wielki Post, czas zamyślenia, rozważania Męki Pańskiej, pracy duchowej, czynienia miłosierdzia i duchowego odrodzenia. Zagospodarujmy ten czas, aby był on dla każdego z nas wartościowym i odbudowującym nasze życie duchowe. Przypominam o nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach. Rekolekcje w dniach 8-10 marca. Jest też okazja do włączenia się w jałmużnę wielkopostną jako dar dla bardziej potrzebujących pomocy.

2. W dniu dzisiejszym (niedziela) przeżywamy 84 rocznicę Objawień Jezusa Miłosiernego. Zapalmy światełko miłosierdzia przy krzyżach, kapliczkach oraz wieczorem między 19.00-21.00 w oknach naszych domów. To światełko symbolizujące nadzieję dla nas i całego świata. Odmówmy także w rodzinach Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. Jest do nabycia i prenumeraty dla dzieci do lat 7, tygodnik dla najmłodszych „OLA I JAŚ” o charakterze religijnym. Gdyby znalazło się więcej niż 10 osób do prenumeraty, cena tego tygodnika wynosiłaby 1,80 zł. Są ciekawe ilustracje, teksty, opowiadania, zagadki. Są do wglądu i obejrzenia 2 egzemplarze. Zapraszam do zakrystii.

4. Pragnę podziękować grupie osób, którzy charytatywnie i efektywnie włączyli się w porządkowanie naszego cmentarza. Te osoby, często z dużym doświadczeniem, ale długotrwale bezrobotni, zorganizowali się w ramach Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Są oni do wynajęcia do różnych prac w zieleni i porządkowych. Szczegóły o tej grupie na ulotce w wejściu do Kościoła.

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Intencje mszalne

 13- 19.04. 2015

 

Poniedziałek 13.04.2015r.       

18.00    1) + Włodzimierza Widawskiego i Kazimierza Pszczołę

2) − O zdrowie i bł. Boże dla grupy Intronizacji i KŻR oraz za zmarłych z tych grup

18.30    + Janusza Plewko – pog.

Wtorek 14.04.2015r.   

18.00    1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o opiekę Bożą i bł. Boże dla Eweliny 2) + Bernarda Samsona – pog.

18.30    + Lidię Mościcką – pog.

 2) + Janusza Plewko – od Marii

Środa 15.04.2015r.      

18.00    1) + Feliksę Dziedzic – pog.

2) + Henrykę Czarnecką – pog.

18.30    + Genowefę Białek – pog.

Czwartek 16.04.2015r.

18.00   1) + Waldemara Kucharskiego–pog. 

2) + Zofię Miksa – pog.

18.30    + Janusza Plewko – pog.

Piątek 17.04.2015r.     

18.00    1) + r-ców Janinę i Józefa oraz Wiesława, Jadwigę, Zbigniewa i z c.r-ny Kalinowskich

2) + Helenę i Kazimierza Walczak w rocznicę śm.

18.30    + Krystynę Zbruk

Sobota18.04.2015r.     

7.00      + Władysława Wójcika

17.00    − ślub

18.00    1) + Zygmunta i Mariannę Tyskich

2) + Janinę, Ryszarda i Sławomira Michalskich

Niedziela 19.04.2015r. 

9.00   1) + Stefanię Strojecką

2) + Organistę Lucjana Szachowicza w 19 r.śm. i zmarłych członków chóru parafialnego

11.00 − Uroczystość ku czci patrona św. Wojciecha

17.00    + Krystynę Stępkowską i Ireneusza

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
256964