21 czerwca 2015r.

   XII Niedziela Zwykła

 

Papież Benedykt uświadamia nam, że u początku pragnienia bycia chrześcijaninem nie ma jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem (jak np. uciszenie burzy na jeziorze Galilejskim, w którym uczestniczyli apostołowie), spotkanie z Osobą Boga, która nadaje życiu nową perspektywę życia. (por. Benedykt XVI, Deus caritas est).

Wiara jest odpowiedzią na objawienie Boże. Rodzi się ona ze zdumienia w obliczu Boga, który się objawia i oddaje w darze. Wiara w Katechizmie Kościoła katolickiego jest ukazana jako adekwatna odpowiedź człowieka na objawienie Boże (nr 142). Nieadekwatne byłoby odrzucenie objawienia, zlekceważenie go i niedocenienie. Jeżeli Bóg objawił się osobiście, to człowiek może mu odpowiedzieć, wyrażając zgodę na to objawienie i przeżywając komunię miłości, którą mu ofiaruje Pan.

Pan Bóg jednak nie działa jak automat z coca-colą, spełniając nasze banalne zachcianki. Nie rozwiązuje również bezpośrednio problemu bólu, cierpienia, którego doświadczył sprawiedliwy Hiob. Objawił mu jednak swoją wszechmoc, którą ujarzmił morze, tę chaotyczną potęgę – symbol wszelkiego zła, zagrażającego człowiekowi (I czytanie).

Jezus natomiast objawił się apostołom osobiście, uciszając burzę na jeziorze. Ten znak budzi wiarę w apostołach. Pokazuje, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który panuje nad wszechświatem i nad każdym śmiertelnym zagrożeniem. Początek wiary zawiera się w bojaźni i lęku apostołów, a najbardziej w pytaniu: Kim właściwie On jest?

Prośmy pokornie, tak jak św. Piotr: Panie, przymnóż nam wiary! Ponieważ Jezus, gdy powtórnie przyjdzie w chwale, zapyta tylko o jedno:  Czy wierzysz? Czy kochasz? Ile w nas miłości do Boga, z jaką wiarą idziemy przez życie? Czy troszczę się o swoją i innych wiarę? To ważne pytania, bo są to pytania o nasz skarb. Jezus przypomina nam, że „Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje”(Mt 6,21)

Ogłoszenia

 1. W dniu wczorajszym (dzisiejszym) przeżywaliśmy w naszej diecezji tj. w Pułtusku uroczystość przyjęcia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Udali się także na tę uroczystość przedstawiciele naszej parafii, gdzie dwoje spośród nich odebrało wraz ze mną kaganki wiary, które symbolizują Chrystusa – Światłość Świata. W naszej Parafii uroczyście będziemy przyjmować tenże obraz 21.11-22.11. 2015 r.
 2. W zeszłą niedzielę składaliśmy ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej. Informuję, że zostało zebranych 2 tys.210 zł 57 gr. i zostały przekazane na konto fundacji. Dziękujemy za ten dar serca.
 3. Zbliża się zakończenie roku szkolnego. W przeddzień tj. w czwartek odprawione będą Msze Św. w intencji dzieci, rodziców , nauczycieli i katechetów. O  godz. 8.30 dla szkoły podstawowej, a o godz.10.00 dla gimnazjum i szkoły średniej. Chcemy podziękować Bogu za szczęśliwie miniony rok szkolny i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji.
 4. Warto przypomnieć, że wakacje to okres odpoczynku, ale nie od Boga. Niech troską wszystkich rodziców będzie przypominanie dzieciom o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i o codziennej modlitwie. Dziękujemy w ten sposób Panu Bogu za dar życia, pięknej przyrody oraz czas wypoczynku.
 5. Z naszej parafii ośmioro dzieci wyjeżdża na darmowe kolonie organizowane przez Caritas diecezji płockiej.
 6. Również organizowany jest przez władze powiatu obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w ramach projektu dofinansowanego przez KRUS (częściowo odpłatne). Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z informacją zamieszczoną w kruchcie Kościoła.
 7. 3 lipca przypada I piątek miesiąca, 4 lipca - I sobota i 5 - I niedziela miesiąca lipca- po Mszy  świętej o godz.11.00 procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
 8. Zbliżają się wspomnienia św. Jana Chrzciciela i św. Pawła Apostoła, którzy są patronami naszych duszpasterzy, tj. ks. seniora Prałata Jana Kasińskiego i ks. Wikariusza Pawła Kułakowskiego. Składamy im najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił do podejmowania wszelakich działań duszpasterskich, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Oby też doświadczali ciepła i serdeczności ze strony parafian, którym posługują.
 9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej

X Niedziela Zwykła

„(...) Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»

Mk 3, 20-35

Rozbudźmy wrażliwość i oddajmy nasze strapienia Bogu. Może wtedy łatwiej będzie nam odczuć siłę działania Ducha Świętego.

Ogłoszenia

1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie odbywają się procesje wokół kościoła  z Najświętszym Sakramentem ku czci Chrystusowi, który z miłości do człowieka pozostał z nami w darze Eucharystii.

2. W tym tygodniu (sobota) przypada 13 dzień miesiąca, wspomnienie objawień Matki Bożej Fatimskiej. Jednocześnie to dzień wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi. Odbędzie się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.00. Po mszy wieczornej procesja fatimska ze świecami, lampionami i figurą Matki Bożej.

3. 20 czerwca w Pułtusku, odbędzie się uroczyste przywitanie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która przybędzie do naszej Diecezji. Ta kopia następnie będzie peregrynować do poszczególnych parafii. Zgromadzimy się na Rynku pułtuskim pod przewodnictwem Ks. Bpa Piotra Libery, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. z udziałem delegacji z poszczególnych parafii wraz z kapłanami. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tym podniosłym wydarzeniu religijnym.

4. W dniach 20-21.06. przypada ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości Rodzin. Módlmy się za nasze rodziny, aby uchronić je przed tą plagą współczesności, która przyczynia się niejednokrotnie do rozpadu rodzin.

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

24 V 2015

 

        Obchodzimy  dziś Uroczystość  Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest Osobą Boską, jedną z Trzech Osób we wspólnocie Trójcy Świętej. Uroczystość w sposób podniosły obchodzona w IV wieku. Wówczas ściśle wiązano je z przyrodą. Zielenią drzew i krzewów, rozkwitających kwiatów. Domy ozdabiano liśćmi i gałęziami. Zgodnie z ludowymi wierzeniami liście chroniły przed burzami, błyskawicami i piorunami. Dlatego Zesłanie Ducha Świętego nazywa się także Zielonymi Świątkami, W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. Ksiądz Jan Twardowski tak pisze o Zesłaniu Ducha świętego: ze znanych mi widzialnych znaków Ducha Świętego najbardziej odpowiadają mi trzy, czyli wiatr, woda i ogień. Święty Jan zapisał, że wiatr wieje tam gdzie chce. Ducha Świętego nie można przywiązać w jednym miejscu. Jest tu i tam. Z kolei o wodzie Jezus zawsze mówił jako o źródle wody żywej. Natomiast w przypadku ognia to w dniu Zesłania Ducha Świętego nad głowami apostołów pokazały się języki ognia. Poprzez te znaki szukamy po omacku Boga, jak niewidomy, który dotyka przedmiotów, by się nie przewrócić. Wiatr przelatuje, jest powietrzem, które się spieszy. Nie widzimy go, ale widzimy kołyszące się od jego powiewu liście. Mocy wody też nie możemy zobaczyć, ale widzimy jak wszystko wokół niej żyje. Ogień wypala na proch „idzie na całość". Duch Święty kojarzy się też z ogniem, który przynosi ciepło, światło, dobro, miłość, poświęcenie bez końca. Przypomina gościnność, spotkania przy kominkach. Przypomina lampkę oliwną na grobie, która ogrzewa zziębnięte dusze. Ogień nigdy nie powie „dosyć". Ileż można powiedzieć o Duchu Świętym, nie posługując się słowami. Tyle ksiądz Twardowski. A my? Czy do końca rozumiemy na czym polega działanie Ducha Świętego. Czy go doświadczyliśmy? Czy otworzyliśmy się na działanie łaski Ducha Świętego, Jego mocy, mądrości, rady, męstwa, umiejętności, pobożności (...) A może odczuliśmy, a nie potrafiliśmy tego nazwać lub nie do końca w to działanie uwierzyliśmy? Prosimy Boga, Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą, która była w Wieczerniku w dzień zesłania Ducha Świętego, o pomoc i zapewne ją otrzymujemy, choć jej forma to tajemnica, której nie potrafimy odgadnąć. Więcej wiary - powiedziałby święty Jan Paweł II. Otwórzmy nasze serca, rozbudźmy wrażliwość i oddajmy nasze strapienia Bogu. Może wtedy łatwiej będzie nam odczuć siłę działania Ducha Świętego.

OGŁOSZENIA

1. Dziś  przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w tradycji nazywany Dniem Zielonych Świątek. Apostołowie, zgodnie z obietnicą Jezusa Zmartwychwstałego, otrzymali moc i mądrość Ducha Bożego, który umacniał Apostołów w głoszeniu Ewangelii. Tak będzie, aż do skończenia świata.

2. W dniu dzisiejszym (24.05.) w naszej Parafii przeżywamy Uroczystość I Komunii Św. na Mszy o godz. 12.15. Jest to jeno z najważniejszych wydarzeń religijnych w życiu dziecka i człowieka, bowiem zaczynamy w pełni uczestniczyć w życiu Chrystusa.

3. W tym tygodniu tj. 28 maja, młodzież naszej parafii przystąpi do sakramentu Bierzmowania.

4. W następną niedzielę tj. 31 maja dzieci kl. IV przystąpią do Generalnej Komunii św. tj. do odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. o godz. 12.15.

5. Dnia 4 czerwca przypada doroczna Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta Msza św. i procesja do czterech ołtarzy o godz. 11.00

Wniebowstąpienie Pańskie

 

17 V 2015

 

     Jak niegdyś uczniowie, tak my dziś uporczywie wpatrujemy się w niebo. Spójrzmy na tajemnicę wniebowstąpienia, podążając śladem duchowych przewodników i świadków wiary. 

Starożytny syryjski poeta Cyryllonas opisuje wniebowstąpienie, wkładając w usta Chrystusa słowa tęsknoty. „Ojciec czeka na mnie, aż wejdę i przyniosę ze sobą ciało i duszę, które uwięziły śmierć i diabeł. Aniołowie czekają na mnie, aż wrócę i przyniosę ze sobą zabłąkaną owcę, która dzięki mojemu przyjściu znów się odnalazła. Raj i ogród, obydwa mnie oczekują z nadzieją, że wprowadzę do nich Adama i ustanowię go tam panem”.
Święty Augustyn, zwracając się do katechumenów, zachęca ich do spojrzenia na wniebowstąpienie z wiarą będącą warunkiem zrozumienia. Chrystus wstąpił do nieba – wierzcie! I niech wam nie mówi wasze serce: co czyni? Nie pytajcie o to, czego nie można znaleźć. Tam jest – to wam wystarczy.
Inna wrażliwość towarzyszy św. Tomaszowi z Akwinu. Na pytanie, jaki sens ma dla nas wniebowstąpienie Chrystusa, odpowiada ze scholastyczną precyzją – umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Potęguje wiarę, gdyż zmusza do przekroczenia tego, co widzialne i zrozumiałe. Napawa nadzieją, bo Chrystus poprzedza nas w niebie, wskazując drogę i miejsce dla nas przygotowane. Obiecał to nam, mówiąc: „znów powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). I wreszcie rozpala miłosną tęsknotę za niebem. Odchodzący Chrystus obiecuje uczniom, że ześle im Ducha Świętego Pocieszyciela. Ducha miłości porywającej nas ku życiu wiecznemu.

Zródło: http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/922

IV Niedziela Wielkanocna

Niedziela Dobrego Pasterza

26 IV 2015

 

     IV niedziela wielkanocna nosi w roku liturgicznym miano Niedzieli Dobrego Pasterza. Jezus powiedział: „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce” (J,10.11). I mówisz jeszcze: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam. One idą za Mną i Ja daje im życie wieczne” (tamże 27-28). A nieco wcześniej powiedziałeś: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony — wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (tamże 9). Jezus nie wahał się oddać życia za każdego z nas, bo jest naszym najlepszym Pasterzem, który prowadzi nas do swojego Niebieskiego Królestwa. W tej naszej drodze, Jezus opiekuje się nami, chroni przed złem, leczy rany zadane przez grzech, przebacza winy, wyprowadza z ciemności do światła łaski. Dlaczego? – bo jest Dobrym Pasterzem.

Takie zadanie mają także współcześni duszpasterze, których rolą jest prowadzić wiernych do Jezusa oraz  obrona przed atakami zła. Każda wspólnota religijna ma wielu wrogów. Jedni atakują od zewnątrz, inni pojawiają się jak wilki w owczej skórze i niszczą wspólnotę od wewnątrz. Duszpasterz musi dobrze znać potęgę tych przeciwników i metody, jakie stosują. Ma ostrzegać, chronić, upominać, przygarniać do owczarni Chrystusowej, byśmy stanowili wielką rodzinę dzieci Bożych.

Maj Miesiącem Maryjnym

W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj, szczególnie poświecony Matce Bożej. Ona jest dla nas wzorem życia chrześcijańskiego. Kiedy nadchodzi maj – gdy wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, wtedy w sposób szczególny zwracamy się do Matki Bożej. Jest to czas, kiedy zarówno w kościołach, kapliczkach, jak i przy przydrożnych figurkach, spotykają się wierni, aby poprzez swą modlitwę oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie. W tradycji Kościoła katolickiego, modlitwa do Najświętszej Panienki litanią loretańską jest modlitwą, która uprasza wiele łask i sprasza błogosławieństwa. W tym szczególnym miesiącu przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Patronuje Ona naszej Ojczyźnie już od ponad 600 lat, do której zwracały się serca Polaków- królów, możnowładców, jak i prostych ludzi pełnych wiary i ufności. Tak jest i teraz, bowiem pielgrzymują na Jasną Gorę tysiące wiernych prosząc o opiekę i wstawiennictwo w codziennych trudach życia.

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynającą tydzień modlitw o dobre powołania do kapłaństwa i zakonu. To także okazja do wspomnienia wszelkiego rodzaju duszpasterstwa i osób zaangażowanych w dzieło Ewangelizacji. Nie brakuje wrogów zewnętrznych i wewnętrznych kościoła, którzy pragną rozbić owczarnię Chrystusową, zniszczyć wspólnotę ludzi wierzących. Stańmy odważnie przy Chrystusie, broniąc wartości wiecznych.
 2. Zbliża się miesiąc maj. Już w najbliższy piątek rozpoczniemy odprawiać tradycyjne nabożeństwo majowe – odmawiać Litanię loretańską do NMP, w której zwracamy się do naszej Matki o opiekę i ratunek. Możemy wyprosić wiele łask dla siebie i bliskich.
 3. Nabożeństwo majowe w kościele o godz. 17.30.
 4. Zwracam się z prośbą, aby w całej parafii, gdziekolwiek jest figurka Matki Bożej, czy krzyż przy drogach w naszych miejscowościach, aby je ładnie przystroić i ozdobić. To znak, że tu mieszkają chrześcijanie. Starajmy gromadzić się przy tych figurach na wspólną modlitwę w miesiącu maju.
 5. W następną Niedzielę przypada Uroczystość 3 maja tj. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski, będziemy tę Uroczystość obchodzić już w sobotę, jak również uroczystą Mszę św. odprawimy w niedzielę na sumie. Polecać będziemy Matce Bożej naszą Ojczyznę.
 6. W ostatnim  tygodniu zakończyłem prace przy drzewach na cmentarzu, gdzie zostało część   drzew poddane pielęgnacji, suche gałęzie usunięte i część poddanych korekcji, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca. Adoracja na sumie.
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Intencje mszalne

28.06. - 5.07. 2015

 

Poniedziałek 29.06.2015r.             

18.00 1) + Piotra Jaskółowskiego

2) + Piotra, Stanisławę i Stefana Kowalskich i Kazimierza Elmera

18.30 + Antoniego i Alfredę Butkiewicz

Wtorek 30.06.2015r.       

18.00 1) + Alinę Baj w 7 r.śm. oraz Bogusława, Ryszarda i Mirosława

18.30 − O Boże bł. i potrzebne łaski dla nowożeńców Justyny i Marcina Dąmbskich

Środa 01.07.2015r.          

18.00 1) + Feliksę Dziedzic – pog.

2) + Halinę i Edwarda Zasońskich, Stanisława i Józefa Judziewicz

18.30 + Halinę,Wasyla i Edwarda Dytyniaków

Czwartek 02.07.2015r.   

18.00 1) + Halinę i Jana Ostrowskich, Leokadię i Zygmunta Słowikowskich, Jadwigę i Izydora Łazowskich

2) + Wiesława Przybysza – pog.

18.30 + Anastazję Jabłonowską – pog.

Piątek 03.07.2015r.

17.00 – ślub        

18.00 + Henryka i Helenę Sobolewskich i c. r-nę, Julię i Józefa Łazowskich

18.30 − O Boże bł. i potrzebne łaski dla nowożeńców Karoliny i Mateusza Pugacz

Sobota 04.07.2015r.        

7.30 + Stanisławę Staniszewską

16.00 – ślub

17.00 - ślub

18.00 1) + Annę i Edwarda Siemińskich i Włodzimierza Siemińskiego w 2 r. śm.

2) + Zdzisława i Halinę w 1 r. śm. Żmijewskich oraz Mariannę i Kazimierza Sieńkowskich i zmarłych z ich rodzin

19.00 - ślub

Niedziela 05.07.2015r.    

9.00 + Klementynę, Bolesława, Rozalię i Walentego Aleksandrowiczów, Pelagię i Stanisława Białowąs

11.00 − za parafian

 17.00 + Czesława i Andrzeja Zaremba i zmarłych z c. r-ny  

 

 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
274375
utenresept.com/viagra.html