29 listopada 2015r.

   I Niedziela Adwentu

 

   Wchodzimy w nowy okres zwany Adwentem. Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego adventus – tzn. przyjście. W Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

Na adwent składają się 4 niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym ewangelicy i katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele katolickim kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.

Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie Msze, zwane Roratami. Są to Msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

- od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);

- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH i NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI  BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

„W Jezusie Chrystusie

Bóg szuka  człowieka”

Sobota /14.11./

18.00   Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętych

    - Powitanie Misjonarzy i przekazanie stuły

    - Intronizacja Paschału i Pisma Świętego

 

Niedziela /15.11./

„Bóg jest Miłością” J3,16

 9.00; 11.00;  17.00

 Msze św. z kazaniem misyjnym

20.00   KONFERENCJA STANOWA DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

20.30  Misyjny Apel oczekiwania

 

Poniedziałek  /16.11./

„Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

9.00  Msza św. z kazaniem  dla  dorosłych

10.30   Misyjne spotkanie z Jezusem dla dzieci szkolnych

11.45   Misyjne spotkanie z Jezusem dla uczniów  gimnazjum i szkoły średniej

17.00  Msza św. z kazaniem  dla dorosłych

19.15    Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych  i  osób dłużej pracujących

20.30  Misyjny Apel oczekiwania

 

Wtorek /17.11./

„Wiara i nawrócenie”

Misyjna Uroczystość pojednania

9.00 Misyjna uroczystość pojednania dla dorosłych /bez Mszy św./

10.30   Misyjne spotkanie z Jezusem dla dzieci szkolnych

11.45   Misyjne spotkanie z Jezusem dla uczniów  gimnazjum i szkoły średniej

17.00  Misyjna uroczystość pojednania dla  dorosłych /bez Mszy św./

19.15    Misyjna uroczystość pojednania dla młodych i osób dłużej pracujących /bez Mszy św./

20.30  Misyjny Apel oczekiwania

 

Środa (18.11.)

„Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” /Mt.24,42/

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

11.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19.15 Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i osób dłużej pracujących

20.30 Misyjny Apel oczekiwania

Misyjny Sakrament Pokuty (środa):

od 8.00 – 12.00  i od 15.00 – 20.00 z przerwą podczas nabożeństw

 

Czwartek /19.11./

„Trwajcie we mnie a Ja w was” /J.15,4/

Misyjna Uroczystość  chrześcijańskiej rodziny

9.00  Msza Święta z kazaniem dla rodzin –Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

11.00 Msza Święta z kazaniem dla rodzin –Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

17.00  Msza Święta z kazaniem dla rodzin - Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

19.15 Msza Święta z kazaniem dla rodzin – Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

20.30   Misyjny Apel oczekiwania

 

 

Piątek /20.11./

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” / Łk.  24,48/

Misyjna Uroczystość  wywyższenia krzyża Chrystusowego

9.00   Msza św. z kazaniem dla dorosłych

11.00 Msza św. z kazaniem dla dorosłych

17.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW.

- Msza św. z kazaniem misyjnym

- Poświęcenie krzyża misyjnego

- Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

19.15. Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i osób dłużej pracujących

20.30   Misyjny Apel oczekiwania

 

Sobota (21.11.)

DZIEŃ PRZYBYCIA MATKI BOŻEJ

Program Błogosławionej Doby Nawiedzenia 21/22.11.

9.00     Msza św. z kazaniem  dla dorosłych

16.00 Nabożeństwo oczekiwania na Przybycie

 Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku

16.45      Wyjście uroczystej procesji do  miejsca Przybycia Matki Bożej.

17.00 Przybycie Matki Bożej. Procesja z Obrazem do Świątyni i Msza Święta Powitania.

19.30 Czuwanie Kół Różańcowych i Grupy Intronizacji Chrystusa Króla

21.00   Apel Jasnogórski

22.00   Czuwanie młodzieży

23.00 Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary.

24.00   Msza Święta „Pasterka” z kazaniem w intencji Powołań z udziałem księży którzy pracowali w naszej Parafii w zeszłych latach

 

1.00 – 6.00  Czuwanie modlitewne wiernych z poszczególnych ulic i bloków tj.:

1.00-2.00  Serock, bl. 17b/bl.41/bl.39/27a

2.00-3.00  Serock, bl.25 i 27/ bl.43 /bl.45/

3.00-4.00  Serock, ul. Warszawska/ul. Wyzwolenia  i ulice przyległe

4.00-5.00  Serock, ul. Pułtuska i ulice przyległe

5.00-6.00  Serock, ul. Polna i ulice przyległe

6.00-7.00  Serock, ul Rynek i ulice przyległe

7.00-8.30  Serock, ul. Nasielska, ul. Traugutta, Moczydło, Wólka Zalewska, Zabłocie

8.30-9.00  Godzinki ku czci NMP

9.00    Msza św. dla chorych z kazaniem misyjnym

10.30  Czuwanie dzieci szkolnych.

11.00  Msza św. dla rodziców, nauczycieli i dzieci  ze szkoły  podstawowej, gimnazjum i śred.

12.00  Modlitwa -Anioł Pański i błogosławieństwo małych dzieci, przedszkolaków, niemowlaków i  matek w stanie błogosławionym.

13.00   Czuwanie grup: Koła Różańcowe, Gr. modlitewna Intronizacji Chrystusa Króla, Al.-annon

15.15   Msza św. Dziękczynienia za Nawiedzenie Parafii.

- Uroczystość pożegnania Obrazu Matki Bożej.

 

25 października 2015r.

   XXX Niedziela Zwykła

 

       Wchodzimy do sklepu i kupujemy to, co jest nam potrzebne. Płacąc, zauważamy jednak, że za dużo jest tego, co wydaje się nam konieczne. Tak naprawdę potrzeby człowieka są dużo mniejsze. Potrzebujemy światła rozeznania.


Światło daje nam radość, rozświetla drogę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Ono jest też potrzebne w naszym życiu wewnętrznym, ponieważ codziennie musimy podejmować decyzje i wybierać to, co dla nas dobre. Kierujemy się rozumem, lecz potrzebne jest nam także światło wiary!
Nieustannie natrafiamy na wydarzenia, ludzi, zjawiska, których nie rozumiemy. Wtedy pomaga nam nasza wiara. Możemy wołać do Jezusa, tak jak Bartymeusz z dzisiejszej Ewangelii: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. I prosić: „Rabbuni, żebym przejrzał” (Mk 10,51). Pan Jezus otwiera duchowe oczy naszego serca i rozświetla niezrozumiałą dla nas sytuację.
Często cierpienie, ból, powoduje, że zamykamy się w smutku, który jest ciemnością. Wydaje się nam, że tak będzie zawsze. Jezus, który przeszedł od śmierci do życia, przypomina nam o tym, że nie zawsze tak będzie. Nasze trudności, cierpienia, mają swój początek i koniec. To jest orędzie Zmartwychwstałego Jezusa! „Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości” (Ps 126,5).

Gdy w naszym życiu stajemy się uczniami Jezusa, On nie proponuje nam „lekkiego i przyjemnego” życia. Chrystus prowadzi nas przez życie podobne do tego, które On przeżył. Radość, smutek, łzy. Jest to droga wąska, lecz rozświetlona Światłem Jezusa, które nigdy nie gaśnie.

11 października 2015r.

   XXVIII Niedziela Zwykła

 

       Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Jezus mu rzekł by przestrzegał przykazań. Mówił: „Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”.

                                                                           (Mk 10, 17-30)

           Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, ludzie pobożni szukali dla siebie nauczyciela - człowiek bogaty mógłby znaleźć najlepszego lub najbardziej popularnego nauczyciela. Padnięcie na kolana przed nauczycielem było wyrazem niezwykłego szacunku ze strony bogatego człowieka. Wiemy, że przynajmniej niektórzy 'uczniowie zadawali swoim nauczycielom pytania podobne do tych, które bogaty młodzieniec zadał Jezusowi. Zwrot „osiągnąć (dosł. „odziedziczyć") życie wieczne" oznaczał uczestniczenie w życiu przyszłego świata - królestwie Bożym.

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób nie radzi sobie ze sobą i z problemami, które się piętrzą. Nie wystarcza wielu ludziom sama świadomość posiadania środków materialnych, czasem nawet znacznych zasobów, ale szukają głębszego sensu życia i wyjścia poza obręb własnego życia. Tak było z młodzieńcem z dzisiejszej Ewangelii, szukał innych wartości. Bohater dzisiejszej perykopy ewangelicznej nie chciał popaść w bylejakość, w minimalizm, więc zapytał: „co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”(Mk 10).

         Pierwszym ważnym wskazaniem Jezusa, jest przestrzeganie Bożych przykazań. Zbawiciel wymienia je, pokazując, że dekalog jest podstawowym kodeksem moralnym. Nie trzeba zatem szukać w życiu jakichś szczególnych okazji do manifestowania wierności Bogu. Chodzi o zwykłą, codzienną służbę, która jest życiem według dekalogu.

        Druga ważna kwestia, to codzienne naśladowanie Chrystusa. Chodzi o maksymalizm, który zabezpiecza przed minimalizmem i przeciętnością. Jest on trudny i wymaga dużego poświęcenia, dlatego Jezus daje w dzisiejszym fragmencie Ewangelii poszukującemu człowiekowi radę: „(...)przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10).

        Pewnie dlatego, że trud przerastał owego poszukującego człowieka, posmutniał. Smutek w tym wypadku oznacza brak sił do realizacji wezwania Jezusa. Jakże w tym miejscu nie przypomnieć słów, które wypowiedział św. Jan Paweł II do młodzieży w Poznaniu (3.06.1997): „Wiara w Niego i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym”. Człowiek jest powołany do maksymalizmu, a ten jest możliwy dzięki wierze. Dlatego też w kontekście dzisiejszej Ewangelii trzeba wzmacniać swoją wiarę. O tę wierność warto modlić się codziennie słowami Psalmu 23: „Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Pamiętajmy o tym w chwilach, gdy Pan przyjdzie i ukaże nową drogę, pełną cierpienia, rozczarowań i zawodów. Zaufanie Bogu pozwoli przetrwać wszelkie zawirowania, a to z kolei będzie dowodem, że wkroczyliśmy na drogę maksymalizmu religijnego

(Por. Ks. Janusz Mastalski)

27 września 2015r.

   XXVI Niedziela Zwykła

 

Zbawiciel powiedział: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie».

Jezus ostrzegał: „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła”. (Mk 9,38-43.45.47-48.)

Jezus mówił o trzech podstawowych siłach sprzeciwiających się kroczeniu za Nim: noga, ręka, oko to symbole pychy, chciwości i pożądania. Tej drastycznej wypowiedzi nie musimy rozumieć dosłownie. Odcięcie nogi czy ręki, albo wyłupienie oka to po prostu pozbawienie się pewnych możliwości, okazji, udogodnień, które nieuchronnie powodują upadki. Jezus wzywa raczej do leczenia oczu, do ciągłego uzdrawiania naszego sposobu patrzenia na świat.

Ktoś, kto ciągle staje na przysłowiowych palcach, by wywyższyć się ponad innych, dobrze zrobi, jeśli odważy się powiedzieć o sobie coś krytycznego, dokona obiektywnej oceny siebie i odetnie się w ten sposób od dumnego wywyższania.

Ktoś, kto okrada bliźniego z pieniędzy, wystarczy, że się mu do tego przyzna i odda to, co ukradł i w ten sposób „utnie” proceder.

Ktoś, kto ma na przykład problem uzależnieniem od pornografii, na którą ciągle wpada w Internecie, nie musi sobie wyłupywać oka, wystarczy, że zrezygnuje z Internetu. Wielu ma problem ze złym patrzeniem na innych ludzi, na zjawiska.

Chrystus miał rację: „Światłem ciała jest oko... Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!” (Mt 6,22-23).

Oko, które jest „światłem ciała”, samo potrzebuje światła, aby właściwie pełnić swoje funkcje. Doświadczenie uczy, że nie zawsze wystarcza żarówka lub zwykłe światło słoneczne. Niejednokrotnie, aby właściwie patrzeć, niezbędne jest światło Chrystusowej Ewangelii. Apostołowie na przykład „widzieli” kogoś, kto nie chodził z nimi, a „wyrzucał złe duchy”. Niepotrzebnie widzieli w tym zagrożenie („zabranialiśmy mu”), zapewne z zazdrości. Okazało się, że widzieli źle. Pan Jezus, Boski okulista, natychmiast skorygował im wzrok: „Nie zabraniajcie mu... Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. W tym nowym, ewangelicznym świetle domniemany przeciwnik okazał się ich sprzymierzeńcem.

Nasuwa się pytanie, czy i jak my leczymy nasz wzrok, nasze spojrzenie na świat, na Boga, na ludzi. Z badań socjologicznych wynika, że większość z nas cierpi na swoistego „telewizyjnego zeza”, to znaczy widzi wszystko tak, jak pokazuje telewizja. Nie jest to bezpośredni kontakt z rzeczywistością i często telewizor zamiast być okiem – staje się naszym „judaszem na świat”. Nie powinniśmy więc oglądać telewizji bezmyślnie, bezkrytycznie. Starajmy się na wszystko patrzeć przez pryzmat własnych, osobistych doświadczeń i przemyśleń, ale zawsze w świetle wiary, oczami Bożymi.

Chrześcijaninowi nie może już wystarczyć samo oko jako „światło ciała”. Chrystus bowiem obdarzył nas światłem Ducha Świętego, które codziennie pozwala nam korygować nasze widzenie rzeczywistości.

Intencje mszalne

23 - 29 . 11. 2015

Poniedziałek 23.11.2015r.
18.00 1) + Elżbietę Duriasz i Wojciecha Woźniakowskiego 
2) + Zofię Janiszewską – pog.
18.30 + Zofię Miksa – pog.
Wtorek 24.11.2015r.
18.00 1) + Edwarda Kornackiego – pog. 
2) + Halinę Kowalską – pog.
18.30 + Jana Sumiłę – pog.
Środa 25.11.2015r.
18.00 1) + Stanisławę Wiśniewską w 6 r.śm. i zmarłych z r-ny Mazurkiewiczów i Wiśniewskich
2) + Pawła Wyszomirskiego – pog.
18.30 + Krzysztofa Turowskiego – pog. 
Czwartek 26.11.2015r.
18.00 1) + r-ców Aleksandra i Wacławę Marchlewskich oraz ich zmarłe dzieci
2) + Sabinę i Aleksandra Korzeniewskich i ich r-ców18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Katarzyny i Roberta Ziemczyk
Piątek 27.11.2015r.
18.00 1) + Jana i Mariannę Kofman oraz zmarłych z c.r-ny
2) + Helenę i Ludwika Kurkowskich
18.30 + Teresę w 1 r.śm. i Leonarda Podgórskich
Sobota 28.11.2015r.
7.30 + Jerzego Połacińskiego – pog.
18.00 1) + Zdzisława Kamińskiego, Michalinę Plagę i Jarosława Kmiołek
2) + dziadków Katarzynę i Andrzeja Białoń   
Niedziela 29.11.2015r. 
9.00 1) + Helenę, Bronisławę, Ludwika i Teodora Żurawskich, Krystynę, Kazimierza i Ryszarda Błażewicz
2) + Barbarę, Janinę i Józefa Krzyżanowskich
11.00 − par.
17.00 + Anastazję i Bronisława Glinickich  
 

 

 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
314879
бесплатно смотреть порно эротика онлайн видео