III Niedziela w ciągu roku

25 I 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

          Gdy Jezus pojawił się w okolicach Jeziora Galilejskiego, nawoływał zgromadzony tam lud: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Nawrócenie jest zmianą sposobu myślenia, a w konsekwencji – zmianą sposobu postępowania. Człowiek na drodze refleksji dochodzi do wniosku, że jego sposób widzenia świata, ludzi, siebie, jest zniekształcony – jak w krzywym zwierciadle – i postanawia zmienić swój styl myślenia. Na jaki? Na Boży sposób myślenia. Chodzi o próbę spojrzenia na świat oczami Boga.
Jest w Starym Testamencie piękne zdanie: „Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce” (1Sm 16,7). Nawrócenie jest uczeniem się spojrzenia na świat oczami Pana Boga. W życiu duchowym ważna jest umiejętność, która pozwala zachować pewne ramy obiektywizmu w ocenie samego siebie. Chodzi o zdolność spojrzenia na siebie z pewnym dystansem. Gdy posiadamy tę umiejętność, to rzeczy nabierają właściwych wymiarów: nie przypisujemy zbytniego znaczenia sprawom mało istotnym, ani nie bagatelizujemy rzeczy ważnych. Ponieważ na co dzień łatwo zachwiać te proporcje, dlatego Chrystus znów przypomina nam: „Nawracajcie się i wierzcie”. (źródło: 
www.edycja.pl )

 

 Niedziela Chrztu Pańskiego

11 I 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

XI NIEDZ.ZW.         Chrzest Chrystusa był niejako inauguracją misji Syna Bożego. Moc Boska Jezusa uświęca wody Jordanu i od tego momentu przez wodę i Moc Ducha Świętego zostajemy wprowadzeni w życie Trójcy Przenajświętszej. Dlatego Jezus powiedział do Apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”(Mk 16,16) Chrzest jest początkiem nowego życia, a nie jego końcem ani ukoronowaniem. Nie przestając być ludźmi włączamy się w życie Boże, w Chrystusa i z Chrystusem, który nie przestając być Bogiem, włączył się całkowicie w nasze ludzkie życie. Z nowym życiem otrzymujemy równocześnie zadanie, którego symbolem jest biała szata, aby każdy ochrzczony doniósł czystość duszy przed oblicze Stwórcy. Dlatego Kościół wymaga, aby nowo ochrzczony wyrzekł się szatana, jego zwodniczych obietnic i zapewnił, jeśli chce wejść do żywota wiecznego, że będzie żył według przykazań Bożych. W imieniu niemowląt czynią to rodzice i rodzice chrzestni, poręczając katolickie wychowanie. Biada tym, którzy tego nie czynią, „uśmiercając” duchowo swoje dzieci.

Starajmy się pamiętać o wielkości chrztu św., który każdemu otwiera bramę do nieba, do zbawienia. 
  1. Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego, która przypomina nam o ważności naszego chrztu św. i godności „Dzieci Bożych”. Trwajmy zjednoczeni z Chrystusem, by nie zagubić daru łaski Bożej i drogi prowadzącej do Królestwa Bożego, którą na wskazał nasz Pan.
  2. Kancelaria Parafialna w czasie wizyty kolędowej czynna jest po Mszy św. porannej odprawianej o godz. 7.00 oraz w Niedzielę po Mszach św.
  3. Trwając w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, chcemy uchwycić i zachować te chwile radości. W związku z tym zapraszam na koncert kolęd w najbliższą sobotę tj. 17.01. na godz. 17.30. oraz na koncert w Niedzielę tj.18.01. na godz. 16.30. przed Mszą św.
  4. Trwa wizyta duszpasterska- szczegółowe informacje w Liście Parafialnym
  5. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi klas III (I Komunia św.) oraz po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie z III kl. Gimnazjum (przygotowanie do sakr. Bierzmowania)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

4 I 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

XI NIEDZ.ZW.         W najbliższy wtorek bedziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze śwęte w naszym kościele o 9.00, 11.00 i 17.00        

 

Bóg jest Panem tych, którzy Go szukają. Tajemnica Objawienia Pańskiego łamie czyjkolwiek „monopol religijny” na Boga. Mędrcy byli poganami. Nie znali Prawa i świętych obietnic złożonych Izraelowi, a Chrystus narodził się również dla nich. Dla nas. Dla wszystkich ludzi. Jezus pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają, choć droga do poznania prawdziwego Boga bywa nużąca. Nie wszyscy – jak Szaweł i wielu innych nawróconych w ułamku sekundy – mają łaskę olśnienia, która nagle ogarnia umysł i serce.

 

Mędrcy szli do Boga za przewodem Gwiazdy przez miesiące, a być może szukali Go przez całe życie. Oni uczą nas cierpliwości – odkrywanie prawdy o Bogu jest procesem, który może trwać. Spotkanie z Bogiem wymaga pokory i zaufania. Tylko te postawy pozwalają pokonać wszelkie ludzkie uprzedzenia, wątpliwości, niepewność co do powodzenia wyprawy i chłodne kalkulacje, czy warto iść w nieznane. Poznanie Boga wymaga wysiłku – bo trzeba zostawić bezpieczne progi rodzinnego domu i zacisze posiadanych prawd. Gdy droga do Boga jest długa, łatwo o pokusę zatrzymania się w jej połowie, zadowolenia półprawdą, półświatłem, niby-spotkaniem z Bogiem, jakie proponuje wiele systemów filozoficznych lub religijnych. Ale Boga trzeba szukać. On pozwala się znaleźć tym, którzy za Nim tęsknią. Trzeba byśmy nie przeżywali codzienności „naskórkowo”, powierzchownie, zadawalając się pospiesznymi interpretacjami wydarzeń. Trzeba wniknąć w głębię naszego życia, gdyż właśnie tam jest nasze Betlejem. 

 

Niedziela Świętej Rodziny

28 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

XI NIEDZ.ZW.               Małżeństwo i rodzina należą do rzeczywistości pierwotnych, powszechnych i nie do końca poznanych. Pochodzą one wprost od Boga, a nie od ślepych sił przyrody lub z przypadku. Ludzie zawierają małżeństwo i tworzą rodzinę nie na zasadzie zaspokajania instynktu, ulegania popędowi lub kaprysowi, lecz w odpowiedzi na wewnętrzny głos powołania. Wolność i konieczność tworzą małżeństwo, a następnie rodzinę. Wolność jest właściwością osoby, konieczność cechą natury. Człowiek jest osobą i posiada naturę ludzką. Małżeństwo jest komunią osób posiadających ludzką naturę. W tym głównie przejawia się tajemniczość ludzkiego istnienia, że człowiek realizuje swoją wolność pośród konieczności. Tajemniczość ta jak welonem spowija każdą parę małżeńską. Ludzie od początku pobierali się ze sobą, rodzili dzieci i troszczyli się o ich wychowanie. Może nawet nie potrafili wytłumaczyć dlaczego to czynili lub skąd wiedzieli, że tak postępować trzeba. Zadanie swoje wypełniali dobrze, inaczej bowiem nie byłoby rodzaju ludzkiego. Nie można tego wyjaśnić instynktami, bo człowiek jest istotą rozumną, a nie zwierzęciem.

Troszczmy się o swoje rodziny by najpełniej zrealizować w swoim życiu plan Boży względem nas. Święta Rodzino oddajemy się Tobie.

 

Przeżywamy w dniu dzisiejszym Uroczystość świętej Rodziny. Bóg przyszedł do rodziny i pragnie nas zbawić przez rodzinę i w rodzinie. Troszczmy się o nasze rodziny, brońmy rodzin, stwarzajmy dobry klimat jej rozwoju. To zadanie dla każdego z nas, bo to realizacja naszego powołania.

Trwamy w atmosferze Bożego Narodzenia, w zamyśleniu wydarzeń, które stały się dla nas największą nadzieją i radością, bo Bóg nawiedził lud swój.  Chcemy dziękować za dar Bożej miłości i miłosierdzia. W tym tygodniu, w środę, będzie okazja także do takiego dziękczynienia, ponieważ kończy się stary rok.

O godz. 17.00 będzie wystawienie Najświętszego sakramentu, adoracja. Każdy z nas będzie mógł przeprosić Boga, za grzech i porażki, podziękować za dary i łaski, i prosić o błogosławieństwo.

O godz. 18.00 Uroczysta Msza św. na zakończenie roku.

 

W Nowy rok Msze św. jak w Niedzielę 9.00, 11.00, 17.00. Chcemy wejść także z modlitwą w ten nowy czas, z Bogiem w tę podróż w nieznane.

W tym tyg. rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. 

Rozkład kolędy w liście parafialnym.

Prawo kanoniczne zobowiązuje każdego duszpasterza, aby odwiedził raz w roku domy wierzących w Parafii. Udamy się więc do waszych domów, mieszkań, aby w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, pobłogosławić te szczególne miejsca  życia rodzinnego, odpoczynku, chrześcijańskiego wzrastania.

Przygotujmy i połóżmy na stole Pismo Św.- słowo Bogazapalone świece znak Chrystusa, który jest Światłością ,

wodę święconą, znak przyjętego chrztu św., by chroniła nas przed grzechem i pokusami złego ducha.

 

O ile to możliwe, prosimy, aby wyjść po przychodzącego duszpasterza. To forma zaproszenia, a jednocześnie znak, że w tym domu są chrześcijanie. Zwłaszcza gdy dla nas nowych księży wszystko jest nieznane.

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

          Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczniemy tradycyjne odwiedziny duszpasterskie tzw. kolędę. Udamy się do Waszych domów, do Waszych Rodzin, aby w imię Chrystusa wypraszać błogosławieństwo Boże. Odwie­dziny te zechciejmy przeżyć jako akt religijny. Przyjmując kapłana po kolędzie wyznajemy swoją wiarę i deklarujemy przynależność do parafii a przez nią potwierdzamy swoją łączność z Kościołem katolickim. W trak­cie wizyty kolędowej jest zawsze modlitwa pod przewodnictwem kapłana, błogosławieństwo dla domu lub mieszkania i rozmowa.

ROZKŁAD KOLĘDY 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU

21 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XI NIEDZ.ZW.               Przeżywamy ostatnią niedzielę Adwentu, która wprowadza nas w atmosferę Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. W najbliższą środę Wigilia. Zachowajmy stary zwyczaj dzielenia się poświęconym opłatkiem, przygotowując postne dania. Postarajmy się by na stołach znalazły się piękne potrawy, ale nie alkohol. Bo to znak prawdziwie katolickich rodzin. W noc wigilijną zgromadzimy się na Mszy św. nocnej zwaną Pasterką. W tym roku Pasterka o godz. 23.00, a więc godzinę wcześniej, by mogło w niej uczestniczyć więcej starszych, młodzieży i dzieci. Zapraszam już wcześniej do kościoła na godz. 22.30.

Dzieci i młodzież przygotują program pastorałkowy ze śpiewem kolęd.

Bardzo też proszę o przyniesienie ze sobą kawałeczek opłatka ze stołu wigilijnego do kościoła, ze swojej rodziny, by podzielić się opłatkiem z większą rodziną jaką jest Parafia, gromadząc się przy stole Eucharystii.

W niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 zostanie przyniesione przez harcerzy światełko Betlejemskie. Kto chciałby przenieść to światło z Betlejem na swój stół wigilijny, zapraszam na tę Mszę św.

Po Mszy św. o godz. 18.00, na Rynku miasta odbędzie się symboliczne podzielenie się

 opłatkiem mieszkańców Serocka.

W pierwszy jak i w drugi dzień świąt rozkład Mszy św. jak w niedzielę.

 W dniu dzisiejszym składane ofiary przeznaczone będą na ogrzewanie naszego kościoła. Dziękuję za hojniejsze ofiary na ten cel.

Kolęda- wizyta duszpasterska rozpocznie się w następnym tygodniu w poniedziałek.

Do nabycia tygodnik Gość Niedzielny, podwójny numer dlatego będzie nieco droższy

INTENCJE MSZALNE: 22.12 − 28.12.2014r.

Poniedziałek

22.12.2014r.

7.00

Roraty

+ Jerzego Rozmus – pog.

18.00

1) + Krystynę Tulin w 1 r.śm.

2) − O uzdrowienie duchowe i umocnienie w wierze i nadziei dla Adama – int. z okazji imienin

Wtorek 23.12.2014r.

18.00

1) + Ewę Goliasz – pog.

2) + Helenę Kaczmarczyk – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Małgorzaty Radziwiłł

Środa

24.12.2014r.

 

Wigilia

7.00

1) + Stefana Jaskulskiego – pog.

2) + Stefanię Siemińską – pog.

3) + Teresę Podgórską – pog.

23.00

− Pasterka /w int. parafian/

Czwartek

25.12.2014r.

 

Boże Narodzenie

9.00

+ Grzegorza Wilkowskiego, Jadwigę i Jana Malinowskich, dziadków Czajkowskich i Malinowskich

11.00

+ Józefa i Stanisławę Ściechura i ich r-ców, Marię i Aleksandra Piszczyk i ich r-ców

17.00

+ Sabinę i Aleksandra Korzeniewskich i ich r-ców

Piątek

26.12.2014r.

 

Św.Szczepana

9.00

1) + Radosława Mrozowskiego, Bronisława, Krystynę i Antoniego Stańczyk, Aleksandrę, Sylwestra, Florentynę i Władysława Andrzejaczek, Ewę i Henryka Klik, zmarłych z r-ny Andrzejczaków i Giewartowskich

2) − Intencja dziękczynna i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Joanny Pawlik z okazji 18 r. urodzin

11.00

+ Jacka Owczarczyka

17.00

+ Joannę, Wacława i Ewę Żurawskich

Sobota

27.12.2014r.

7.00

+ Lecha Ostrzeniewskiego – pog.

18.00

1) + Mariannę w 3 r.śm. i Stanisława Piotrowskich

2) + Danutę Krzyczkowską – pog.

Niedziela Świętej Rodziny

 

28.12.2014r.

 

9.00

1) + Władysławę w 1 r.śm, Jana Boruc i Michała Roguskiego

2) + Intencja dziękczynna i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Maryli i Jana z okazji 30 r. ślubu

11.00

1) − za parafian

2) + Helenę Kurek

17.00

+ Lucjana Kalinowskiego i zmarłych z c.r-ny

 

  

 

Intencje mszalne

26.01 - 01.02. 2015

 

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek

26.01.2015r.

7.00

+ Ryszarda Krzemińskiego – pog.

18.00

+ Marię Segiet i zmarłych z c.r-ny Budkiewiczów

Wtorek 27.01.2015r.

7.00

+ Helenę i Jana Wyszomirskich, Helenę i Walentego Lachetę, Tomasza Gawdzis i Władysławę Śmigrodzką

18.00

+ Emilię i Zbigniewa Kozikowskich, Mariannę, Stanisława i Józefa Łasisz

Środa

28.01.2015r.

 

7.00

+ Michała Narkintowicza – pog.

18.00

+ Ewę Goliasz – pog.

Czwartek

29.01.2015r.

 

7.00

+ Jerzego Rozmus – pog.

18.00

+ Elżbietę Smolińską w 12 r.śm.

Piątek

30.01.2015r.

7.00

1) + Stefanię Frączyńską – pog.

2) + Stefana Jaskulskiego – pog.

18.00

− Intencja dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Eugeniusza i Haliny Stępień z okazji 50 r. ślubu

Sobota

31.01.2015r.

7.00

1) + Danutę Krzyczkowską – pog.

2) + Tadeusza Sosnowskiego – pog.

18.00

1) + Teresę Podgórską – pog.

2) + Witolda Mazurka – pog.

Niedziela

01.02.2015r..

 

9.00

+ Alfredę w rocznicę śm. i Józefa Jezierskich oraz Reginę Drążewską

11.00

− za Parafian

17.00

1) + Halinę Starzak, Zdzisława Orłowskiego, dziadków Orłowskich, Franciszka Ogonowskiego i Czesława Malkę

2) + Mariannę i Henryka Beli, zmarłych teściów Pawlak, dziadków Beli i Grabowskich

INTENCJE MSZALNE: 19.01.2015r. − 25.01.2015r.

Poniedziałek

19.01.2015r.

7.00

1) + Ewę Goliasz – pog.

2) + Stefanię Siemińską – pog.

18.00

− Intencja dziękczynna i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Alicji, Karola i Daniela z okazji urodzin

Wtorek 20.01.2015r.

7.00

1) + Elżbietę Deptuła – pog.

2) + Sylwestra Trojanowskiego – pog.

18.00

+ Czesława Urbaniaka – pog.

Środa

21.01.2015r.

 

7.00

1) + Zofię w 9 r.sm. i Franciszka Rępalskich, Jadwigę i Mariana Siemińskich

2) + Danutę Rapacką – pog.

18.00

+ Grażynę Sadowską w 4 r.śm.

Czwartek

22.01.2015r.

 

7.00

1) + Krystynę Suchecką – pog.

2) + Grażynę Słojkowską – pog.

18.00

+ Tadeusza i Irenę Siemińskich oraz Antoniego

    i Janinę Ćwik – od wnuczki Iwony

Piątek

23.01.2015r.

7.00

1) + Ewę Górecką – pog.

2) + Józefa Żurawskiego – pog.

18.00

+ Lecha Ostrzeniewskiego

Sobota

24.01.2015r.

7.00

+ Witolda Mazurka – pog.

18.00

1) + Zenona Bartnikowskiego w 23 r. śm.

2) + Helenę Kaczmarczyk – pog.

Niedziela

25.01.2015r.

 

 9.00

+ Edwarda Bońkowskiego i zmarłych z r-ny Bońkowskich, Dworeckich, Brodnickich i Wronów

11.00

− O  błogosławieństwo     Boże  dla  Miłosza w 18 r. urodzin – od r-ców i brata

17.00

+ Mariannę i Walerię Bednarek, Romualdę i Czesława Mitrowskich

 

 

 

 

 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
238494
Cialis;бесплатно видео смотреть онлайн мастурбация порно