XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

ROCZNICA POSWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

26 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Czy można zmusić do miłości? Popularne powiedzenie uczy, że „serce nie sługa”. Niestety przysłowie to służy usprawiedliwieniu niedorzecznych wyborów. Sugeruje, że miłość rządzi się prawami niepodlegającymi nakazom i zakazom.

Wszyscy jesteśmy ofiarami edukacji, w której miłość w relacjach społecznych, czyli miłosierdzie, jest przeciwstawiane sprawiedliwości. W efekcie dostrzegamy, że miłosierdzie rozumiane jest jako pobłażliwość i naginanie prawa w taki sposób, aby konsekwencje dla sprawcy zła były jak najmniej dolegliwe. Sprawiedliwość natomiast ma surowe oblicze i z aptekarską dokładnością aplikuje wszystkie przewidziane prawem kary. 
Tymczasem miłość to czułe pochylanie się nad ludzką nędzą. Sprawiedliwość to oręż do walki o należne prawa. Sprawiedliwość jest sposobem ochrony przed przemocą. Próbą stworzenia takich reguł, jakie pozwolą ochronić słabych przed gwałtem ze strony silnych. Ale najlepsza ochrona, jaką jednostka może zyskać w społeczeństwie, to wzajemna miłość. Dlatego Bóg pragnie dla nas miłości, która prowadzi do sprawiedliwości, oraz sprawiedliwości, której szczytem jest wzajemna miłość.
Pokolenia Starego Testamentu znały przykazanie miłości. Ale na nic zda się najlepsze prawo, jeśli człowiek nie potrafi go zachowywać. A życie przykazaniem miłości staje się możliwe dopiero dzięki Chrystusowi. Wiara, która odsłoniła i wyparła bałwochwalczą miłość samego siebie, prowadzi do spotkania się miłości i sprawiedliwości. Stają się one współzależne i nierozłączne i odtąd nie mogą bez siebie istnieć.

ks. Maciej Warowny
(Źródło - http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/881)
 

INTENCJE MSZALNE: 27.10 – 02.11.2014r.

Poniedziałek

27.10.2014r.

18.00

1) + Danutę Rapacką – pog.

2) + Walerię Bednarek – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Małgorzaty Radziwiłł

Wtorek 28.10.2014r.

 

18.00

1) + Helenę i Stanisława Osieckich i zmarłych z c.rodz.

2) + Stanisława i Helenę Waszkiewicz, Antoniego i Leokadię Dąbrowskich i ich r-ców

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Michała i Agnieszki Siwek

Środa

29.10.2014r.

 

18.00

1) + Teresę Oganowską i Janinę Śliwa

2) + Czesława i Henryka Słowakiewicz

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Anety i Jacka Szuksztul

Czwartek

30.10.2014r.

18.00

1) + Danutę Krzyczkowską – pog.

2) + Bronisława i Anastazję Glinickich i zmarłych z c. rodz.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Izabeli i Sebastiana Wierzchoń

Piątek

31.10.2014r.

 

18.00

1) + Ludwika i Juliannę Ślaskich i Kazimierza Merta

2) + Halinę i Jana Popowskich  

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Sylwii i Tomasza Szczycińskich

Sobota

01.11.2014r.

 

Uroczystość

Wszystkich Świętych

9.00

1) + Janinę Żurawicką

2) − O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Tadeusza

12.00

− Msza Św. na cmentarzu parafialnym 

Niedziela

02.11.2014r.

 

Wspomnienie

Wszystkich Wiernych Zmarłych

9.00

1) + Jadwigę, Mariana i Stanisławę Siemińskich

2) + Stanisławę Staniszewską – pog.

11.00

− za parafian

17.00

+ Zofię Bieńkowską w 26 r.śm.

 

 

 

XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

NIEDZIELA MISYJNA 

19 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Pieniądze i władza wzajemnie się uzupełniają w dobrym, oraz w złym. Ale dzisiejsze słowo Boże nie mówi ani o naturze pieniądza, ani nie pokazuje granic legalności władzy. Ono obnaża serce człowieka, w którym niezmiennie ożywa pokusa używania zarówno władzy, jak i pieniędzy dla egoistycznych celów.

Powrót z niewoli babilońskiej za panowania Cyrusa jest dla Żydów znakiem mocy i dobroci Boga. On sam zaś, pogański król, podbijając Babilon i zezwalając na powrót z wygnania oraz wspierając odbudowę świątyni jerozolimskiej, jest dla Żydów Bożym wysłańcem. Bóg rządzi narodami. A my łatwo zgadzamy się z tą tezą pod warunkiem, że władza chroni i wspiera religię, jak to było za Cyrusa. Wówczas religia z łatwością legitymizuje władzę.
Zgoła inaczej dostrzegamy więź władzy z pieniędzmi w Ewangelii. Faryzeusze pragną rękami okupantów pozbyć się Jezusa, bo Jego nauczanie ujawnia ich grzechy. Jeśli dowiodą, że odwodzi On od płacenia podatków, będzie skazany. Ale wierności Bogu nie można sprowadzać do tego, komu płaci się daniny. Człowiek stworzony na obraz Boga ma żyć według Jego woli, a jego serce ma być wolne od chciwości.
Nauki Jezusa nie można zredukować do alternatywy: „albo Bóg, albo Rzym”. Kościół pierwszych wieków rozumiał to i niczego nie ujmując z posłuszeństwa Bogu, nakazywał respekt władzy świeckiej. Nieprzekraczalną granicą tego respektu było prawo do wyznawania Chrystusa i życia według Jego nauki. I dlatego źródłem radości apostolskiej nie są sukcesy ekonomiczne czy polityczne chrześcijan z Tesalonik, ale jest to wiara, miłość i nadzieja.

ks. Maciej Warowny
(Źródło - http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/880)

INTENCJE MSZALNE: 20.10 – 26.10.2014r.

Poniedziałek

20.10.2014r.

18.00

1) + Irenę, Ryszarda i Dariusza Włodarczyków i zm. z c.rodz.

2) + Mirosława i Sylwestra Dachniewskich

18.30

+ Piotra Jaskółowskiego

Wtorek 21.10.2014r.

 

18.00

1) + Adriana Ostrowskiego w 9 r.śm.

2) + Jadwigę i Edwarda Trzasków

18.30

1) + Józefa Żurawskiego – pog.

2) + Dariusza Łosiewicza − pog.

Środa

22.10.2014r.

 

18.00

1) + Katarzynę Ostrowską Jechalik i Julię Jechalik

2) + Irenę i Feliksa Kopacz oraz Irenę i Mieczysława Jakubowskich

18.30

− O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Anny i Marka Cesarz w 20 r. ślubu – od córki Marty

Czwartek

23.10.2014r.

18.00

1) + Feliksę i Antoniego Adamowskich

2) + Helenę Będowską – pog.

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Magdaleny i Marcina Drobik

Piątek

24.10.2014r.

 

18.00

1) + Irenę Świderską – pog.

2) + Witolda Mazurka – pog.  

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Natalii i Karola Kaczmarczyk

Sobota

25.10.2014r.

 

18.00

1) + Zofię Liśkiewicz i zmarłych z c.rodz.

2) + Janinę Reichold i Zygmunta Szrajber 

Niedziela

26.10.2014r.

 

 

9.00

1) + Czesławę, Wacława, Wiktora, Zofię i Bogusława Borkowskich

2) − O łaskę uzdrowienia dla Władysława Barczyka i Krystyny Bebłocińskiej

11.00

− za parafian

17.00

− Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski

 

 

Poświęcenie Kapliczki w Wólce Zalewskiej

 

XI NIEDZ.ZW.

 

 

 

 

 

12 października odbyło sie poświęcenie pięknej kapliczki w Wólce Zalewskej, ufundowanej przez mieszkanców i okolicznych działkowiczów. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców i gości.  

ZOBACZ ZDJĘCIA

XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

12 X 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
   Niedawno przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko dotacji przyznanej na powstające w Świątyni Opatrzności Bożej muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Głosili oni m.in. takie hasło: „Chcemy kultury, a nie kultu!”. 

Również św. Jan Paweł II nie chce od nas kultu swojej osoby, ale raczej pewnej kultury, którą wnosił przez całe swoje życie. „Kult” odnosi się do samego Boga. Święci natomiast wprowadzają w naszą codzienność różne wzorce zachowań i postaw chrześcijańskich. „Kultura” (z łac. colere – ‘uprawiać’, ‘dbać’, ‘pielęgnować’, ‘kształcić’) pochodzi od łac. cultus agri (‘uprawa ziemi’). Można ją określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Tak rozumiana kultura to szeroko pojęty styl życia. Temu rodzajowi kultury – opartej na wartościach ewangelicznych, poszanowaniu życia, godności ludzkiej itd. – służy dzisiejszy Dzień Papieski. Nikt tu nie uprawia kultu św. Jana Pawła II. Ten dzień jest nie tylko oddaniem mu czci, ale jeszcze bardziej przypomnieniem nam wszystkim, do jakiego rodzaju kultury nas wzywał – i wzywa – św. Jan Paweł II. Polega ona na własnym zaangażowaniu na rzecz naszego zbawienia. To zaangażowanie, to pełnienie woli Bożej w naszym życiu, dzięki czemu uzyskamy godny strój na ucztę w królestwie Bożym.
Czytajmy i rozważajmy dzieła św. Jana Pawła II. Poznawajmy jego życie, a nade wszystko nie dopuśćmy, aby nadchodzące pokolenia były pozbawione tego wspaniałego dziedzictwa Wielkiego Świętego i Wielkiego Polaka.

( źródło: Dzień Pański -  http://www.edycja.pl/  -ks. Adam Rybicki)

 

INTENCJE MSZALNE: 13.10 – 19.10.2014r.

Poniedziałek

13.10.2014r.

18.00

1) − O błogosławieństwo Boże dla grupy Intronizacji Jezusa Chrystusa oraz dla osób z KŻR

2) + Stanisławę, Henryka i Michalinę Marchlewskich

18.30

+ Krystynę Krzemińską – pog.

Wtorek 14.10.2014r.

 

18.00

1) + Halinę i Edwarda Zasońskich, Stanisławę i Józefa Judziewicz

2) + Edwarda Pawlickiego w 22 r.śm.

18.30

+ Bolesława Gałata

Środa

15.10.2014r.

 

18.00

1) + Jadwigę, Mariana i Stanisławę Siemińskich

2) + Jana Popielarza i Macieja Pawlaka

18.30

1) + Jadwigę i Józefa Przybylskich

2) + Romualdę Migda – pog.

Czwartek

16.10.2014r.

18.00

1) + Romualda Budkiewicza w 6 r.śm.

2) + Mariannę Niegowską i z c.rodz. Szczęsnych i Niegowskich

18.30

− O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Marcina i Katarzyny Leszek

Piątek

17.10.2014r.

 

18.00

1) + Mieczysława i Helenę Góreckich

2) + Franciszka, Genowefę, Macieja i Mariannę Pawlak, Szymona i Bronisławę Walkowskich

18.30

+ Ewę Górecką – pog.

Sobota

18.10.2014r.

 

15.00

ślub

16.00

ślub

18.00

1) + Zofię Bieńkowską w 26 r.śm.

2) + Stefanię, Franciszka, Zbigniewa i Martę Krzyczkowskich, z c.rodz. Krzyczkowskich i Kacperskich 

Niedziela

19.10.2014r.

 

 

9.00

+ Zbigniewa Pęcak, r-ców Pęcak i r-ców Stępniewskich

11.00

1) − za parafian

2) − O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny i Witolda Goluba z okazji 35 r. ślubu

17.00

+ Jadwigę Dąbrowską w 10 r.śm.

 

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

13 VII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

XI NIEDZ.ZW.

 
          Pismo św. zaczyna się od hebrajskiej litery bet. Przypomina ona kwadrat, który jest zamknięty od trzech stron. Od przodu jednak, bo hebrajczycy czytają od prawej strony do lewej, jest otwarty.
Według pewnej tradycji, która mówi, że w Biblii nawet kształt liter ma swoje znaczenie, kształt litery bet, litery, która zaczyna opis stworzenia świata, oznacza, że świat jest dobry i w pewnym stopniu gotowy. Ma jednak też pewną część dotąd niegotową i podatną na kształtowanie. Bóg jeszcze świata nie dokończył, jakby nieustannie nad nim pracował. 
O tym też jest dzisiejsza liturgia słowa. Najpierw słyszymy o słowie, które Bóg nieustannie nam daje i nas nim „nawadnia” jak ulewą i śniegiem (I czytanie). Potem słyszymy z ust św. Pawła, że „Stworzenie […] poddane marności […] aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami […] całą istotą swoją wzdychamy, oczekując [...] odkupienia” (II czytanie). Więc to niedokończone, niegotowe stworzenie to nie tylko świat, w jakim żyjemy, to również my sami, którzy ciągle jesteśmy w drodze, ciągle czegoś szukamy, ciągle szarpiemy się z własną ludzką egzystencją. Jezus wie o tym, dlatego w dzisiejszej Ewangelii ukazuje siewcę, który nigdy się nie męczy, mimo że niektóre zasiane przez niego ziarna padły na skałę i nie przyniosły owocu. Bóg ciągle sieje swoje słowo w nas, nie męczy się, bo wie, że jesteśmy jeszcze niegotowi, niedojrzali, nieświęci. Dziękujmy dziś Panu za Jego nieustępliwość w kształtowaniu niegotowego jeszcze stworzenia i starajmy się gorliwiej żyć Jego słowem.

( źródło: Dzień Pański -  http://www.edycja.pl/  -ks. Adam Rybicki)

 

 

Przyjmujemy zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Płocką na Jasną Górę - w kancelarii parafialnej i w Zakrystii po Mszach świętych

Cialis;бесплатно видео смотреть онлайн мастурбация порно;hd видео бесплатно онлайн смотреть порно