Wniebowstąpienie Pańskie

 

17 V 2015

 

     Jak niegdyś uczniowie, tak my dziś uporczywie wpatrujemy się w niebo. Spójrzmy na tajemnicę wniebowstąpienia, podążając śladem duchowych przewodników i świadków wiary. 

Starożytny syryjski poeta Cyryllonas opisuje wniebowstąpienie, wkładając w usta Chrystusa słowa tęsknoty. „Ojciec czeka na mnie, aż wejdę i przyniosę ze sobą ciało i duszę, które uwięziły śmierć i diabeł. Aniołowie czekają na mnie, aż wrócę i przyniosę ze sobą zabłąkaną owcę, która dzięki mojemu przyjściu znów się odnalazła. Raj i ogród, obydwa mnie oczekują z nadzieją, że wprowadzę do nich Adama i ustanowię go tam panem”.
Święty Augustyn, zwracając się do katechumenów, zachęca ich do spojrzenia na wniebowstąpienie z wiarą będącą warunkiem zrozumienia. Chrystus wstąpił do nieba – wierzcie! I niech wam nie mówi wasze serce: co czyni? Nie pytajcie o to, czego nie można znaleźć. Tam jest – to wam wystarczy.
Inna wrażliwość towarzyszy św. Tomaszowi z Akwinu. Na pytanie, jaki sens ma dla nas wniebowstąpienie Chrystusa, odpowiada ze scholastyczną precyzją – umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Potęguje wiarę, gdyż zmusza do przekroczenia tego, co widzialne i zrozumiałe. Napawa nadzieją, bo Chrystus poprzedza nas w niebie, wskazując drogę i miejsce dla nas przygotowane. Obiecał to nam, mówiąc: „znów powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). I wreszcie rozpala miłosną tęsknotę za niebem. Odchodzący Chrystus obiecuje uczniom, że ześle im Ducha Świętego Pocieszyciela. Ducha miłości porywającej nas ku życiu wiecznemu.

Zródło: http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/922

IV Niedziela Wielkanocna

Niedziela Dobrego Pasterza

26 IV 2015

 

     IV niedziela wielkanocna nosi w roku liturgicznym miano Niedzieli Dobrego Pasterza. Jezus powiedział: „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce” (J,10.11). I mówisz jeszcze: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam. One idą za Mną i Ja daje im życie wieczne” (tamże 27-28). A nieco wcześniej powiedziałeś: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony — wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (tamże 9). Jezus nie wahał się oddać życia za każdego z nas, bo jest naszym najlepszym Pasterzem, który prowadzi nas do swojego Niebieskiego Królestwa. W tej naszej drodze, Jezus opiekuje się nami, chroni przed złem, leczy rany zadane przez grzech, przebacza winy, wyprowadza z ciemności do światła łaski. Dlaczego? – bo jest Dobrym Pasterzem.

Takie zadanie mają także współcześni duszpasterze, których rolą jest prowadzić wiernych do Jezusa oraz  obrona przed atakami zła. Każda wspólnota religijna ma wielu wrogów. Jedni atakują od zewnątrz, inni pojawiają się jak wilki w owczej skórze i niszczą wspólnotę od wewnątrz. Duszpasterz musi dobrze znać potęgę tych przeciwników i metody, jakie stosują. Ma ostrzegać, chronić, upominać, przygarniać do owczarni Chrystusowej, byśmy stanowili wielką rodzinę dzieci Bożych.

Maj Miesiącem Maryjnym

W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj, szczególnie poświecony Matce Bożej. Ona jest dla nas wzorem życia chrześcijańskiego. Kiedy nadchodzi maj – gdy wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, wtedy w sposób szczególny zwracamy się do Matki Bożej. Jest to czas, kiedy zarówno w kościołach, kapliczkach, jak i przy przydrożnych figurkach, spotykają się wierni, aby poprzez swą modlitwę oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie. W tradycji Kościoła katolickiego, modlitwa do Najświętszej Panienki litanią loretańską jest modlitwą, która uprasza wiele łask i sprasza błogosławieństwa. W tym szczególnym miesiącu przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Patronuje Ona naszej Ojczyźnie już od ponad 600 lat, do której zwracały się serca Polaków- królów, możnowładców, jak i prostych ludzi pełnych wiary i ufności. Tak jest i teraz, bowiem pielgrzymują na Jasną Gorę tysiące wiernych prosząc o opiekę i wstawiennictwo w codziennych trudach życia.

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. Przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynającą tydzień modlitw o dobre powołania do kapłaństwa i zakonu. To także okazja do wspomnienia wszelkiego rodzaju duszpasterstwa i osób zaangażowanych w dzieło Ewangelizacji. Nie brakuje wrogów zewnętrznych i wewnętrznych kościoła, którzy pragną rozbić owczarnię Chrystusową, zniszczyć wspólnotę ludzi wierzących. Stańmy odważnie przy Chrystusie, broniąc wartości wiecznych.
  2. Zbliża się miesiąc maj. Już w najbliższy piątek rozpoczniemy odprawiać tradycyjne nabożeństwo majowe – odmawiać Litanię loretańską do NMP, w której zwracamy się do naszej Matki o opiekę i ratunek. Możemy wyprosić wiele łask dla siebie i bliskich.
  3. Nabożeństwo majowe w kościele o godz. 17.30.
  4. Zwracam się z prośbą, aby w całej parafii, gdziekolwiek jest figurka Matki Bożej, czy krzyż przy drogach w naszych miejscowościach, aby je ładnie przystroić i ozdobić. To znak, że tu mieszkają chrześcijanie. Starajmy gromadzić się przy tych figurach na wspólną modlitwę w miesiącu maju.
  5. W następną Niedzielę przypada Uroczystość 3 maja tj. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski, będziemy tę Uroczystość obchodzić już w sobotę, jak również uroczystą Mszę św. odprawimy w niedzielę na sumie. Polecać będziemy Matce Bożej naszą Ojczyznę.
  6. W ostatnim  tygodniu zakończyłem prace przy drzewach na cmentarzu, gdzie zostało część   drzew poddane pielęgnacji, suche gałęzie usunięte i część poddanych korekcji, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.
  7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca. Adoracja na sumie.

II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

12 IV 2015

 

      Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

 

 

 

      ŚW. WOJCIECH ur. 956 - zm. 23 kwietnia 997), biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego  ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę  z dynastią Piastów.

     Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas św. Wojciech - wychowanek szkoły w Magdeburgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik pruski, którego ciało znalazło się w Gnieźnie –urastał do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy.Wzorem swoich wielkich poprzedników św. Cyryla i św. Metodego łączył duchowe tradycje różnych kultur. Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi i intrygom czeskich możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II.

      Św. Wojciech wraz z bratem Radzimem opuścił Pragę i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie. Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie miał ochrzcić przyszłego króla Stefana I. Bywał też na dworze cesarza niemieckiego Ottona III, którego był spowiednikiem, powiernikiem i doradcą. Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II mieli dla niego najwyższe uznanie. "Jako człowiek Kościoła św. Wojciechzawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. Z duchową głębią doświadczenia monastycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przymioty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych" – stwierdził papież Jan Paweł II przemawiając w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona Polski. W orędziu skierowanym do prezydentów krajów Europy środkowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego świadczy "umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur". Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej, gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propagował ewangeliczną wizję człowieka. Jednak do jego grobu po dziś dzień przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu

22 III 2015

 

   „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”(J12,33).Te słowa wskazują jaką śmiercią Jezus ma zginąć. Dla Jezusa człowieka-Boga, cierpienie i umieranie było dramatycznie trudnym. W dzisiejszej Ewangelii otwiera On przed nami swe serce. Mówiąc o sądzie nad światem i uwielbieniu Syna Człowieczego, dodaje: Teraz dusza moja doznała lęku. O tym samym opowiada autor Listu do Hebrajczyków: Chrystus głośnym wołaniem i płaczem zanosił swoje prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. Zbliżając się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, warto spojrzeć na Jezusa z realizmem. Jezus dzieli ludzkie lęki i bóle, przyjmując na siebie całą kruchość naszego człowieczeństwa. Zwróćmy uwagę, że Jego cierpienie zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie wyszydzenia, ubiczowania i śmierci krzyżowej. Jezus przeżywa wielkie cierpienie, dokonując wyboru, bo przecież przyjął Krzyż całkowicie dobrowolnie. Jego „tak” powiedziane Ojcu rodzi się w szkole cierpienia: chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I my przeżywamy bóle i strapienia. Idźmy w drogę ale z Jezusem, bo On przyniesie ulgę i pomoże nam dźwigać krzyż codziennych trudów. 
 
OGŁOSZENIA
 
 1. W tym tygodniu tj. 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, jednocześnie Uroczystość Odpustowa. Pamiętamy, że nasz kościół jest pod tym wezwaniem. To jest także Dzień Świętości Życia. W całej Polsce odbywają się konferencje, prelekcje, wystawy i trwa modlitwa za każde poczęte życie noszone  pod sercem matek. W tym dniu osoby, które przez modlitwę adoptują poczęte życie, składają swoje deklaracje. W naszej parafii te wspomniane uroczystości, przeżywać będziemy na Mszy św. o godz. 18.00.
Wywieszone są także w kruchcie kościoła tablice poglądowe o tej adopcji i poczętym Życiu.
2. Zbliża się Niedziela Palmowa. dzień poświęcenia Palm, przypominające wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, dzień rozważania Męki Pańskiej, który  rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie Palm na każdej Mszy św., a uroczysta procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11.00.
3. W tym tygodniu – w piątek uroczysta Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta (Rynek) po mszy św. o godz. 18.00. 
Prosimy o przyniesienie małych krzyżyków z własnych domów, które zabierzemy na Drogę Krzyżową, a które są znakiem największej miłości Boga do nas – ludzi. 
4. W Wielkim Tygodniu Msze św. : 
- Wielki Czwartek godz. 18.00 – Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej
- Wielki Piątek godz. 18.00 -  Nabożeństwo i Adoracja Krzyża (czuwanie przy grobie Pańskim do godz. 22.00)
- Wielka Sobota – godz. 19.00 – Msza Wigilii Paschalnej (wcześniej przez cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu-czuwanie przy grobie od godz. 9.00)
Poświęcenie Pokarmów od godz. 10.00. do godz. 14.00 oraz przed Mszą św. wieczorną. Poświęcenie pokarmów co pół godziny  
- Wielka Niedziela (Dzień Zmartwychwstania Pańskiego) – Rezurekcja o godz. 6.00
5. Są jeszcze do nabycia baranki do koszyczka wielkanocnego, pamiętając jednocześnie, że  przez zakup tegoż baranka pomagamy dzieciom specjalnej troski.
6. Rozprowadzane są przez naszą młodzież z Ruchu Światło-Życie kartki świąteczne oraz chlebki, by pomóc bardziej potrzebującym i ofiarować im na stół wielkanocny dar serca.
7. 27 marca, uczniowie Gimnazjum będą kontynuować akcję zbierania makulatury, z której dochód przeznaczony zostanie na budowę studni w Sudanie, gdzie jest ogromna susza. Kontener będzie ustawiony na parkingu od str. boiska w godz. 8.00-15.00. Informacje na tablicy ogłoszeń.
 

III Niedziela Wielkiego Postu

8 III 2015

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

         Czas Wielkiego Postu i jednocześnie Rekolekcji, jest okazją do głębszej refleksji nad sobą, jakością Twojego życia, nad wartościami, którymi się kierujesz w życiu, i dokąd one Cię prowadzą. Postaraj się nie "przegapić" Wielkiego Postu, bo drugiego takiego czasu już nie będzie. To jest kolejna szansa dla Ciebie. Zapraszamy do modlitwy... Chodzi przecież o to, by "nawrócić się do Boga całym sercem" (Jl 2,12). Do Boga, w którym wszystko ma swój początek i koniec, a nie do jakiejś pobożnej ideologii, krojonej na miarę naszych zalęknionych myśli. Chcemy odkrywać naszą drogę do świętości, a świętość to konkret życia. Dawcą świętości jest Bóg. Wszystko jest Jego darem, możemy nim wzgardzić lub go przyjąć - wybór należy do nas. Jeśli jednak podejmiemy wyzwanie, na pewno nie pożałujemy.

Świętość to droga, budowanie jedności z Dawcą daru, przebywanie z Nim, snucie planów na przyszłość... Budowanie komunii z Bogiem staje się programem całego życia. Komunia ze Stwórcą to nie bonus dorzucony nieutracalnie do sakramentu chrztu świętego. Świętość to konkret życia, każdej jego chwili. To czas radości, pokoju, ale również zmagania się ze sobą, z pokusą, czas upadków i nawracania się. Stajemy się świętymi za każdym razem, gdy wybieramy Jezusa, kiedy przebywamy w Jego obecności.

Święci to ludzie twardzi... ludzie ryzyka i wyzwań podejmowanych z miłości. Świadkowie pytań i odpowiedzi, jakich poszukują. Ale też ludzie krusi. Ci, którzy doświadczyli goryczy grzechu, jednak nie żywili się nią, podnosząc się i idąc dalej. To ludzie tacy jak my. Spracowani, zmęczeni, ale niosący w swoim wnętrzu ciężką do zidentyfikowania dla niewierzących siłę, którą jest Bóg. Matka Teresa z Kalkuty - drobna kobieta, która w obliczu najuboższych widziała twarz Chrystusa, 50 lat żyła w ciemnej nocy duszy - dzień po dniu starała się budować komunię z Bogiem.

Jan Paweł II - doświadczony życiem. Z iloma cierpieniami osobistymi musiał się zmierzyć - wojna, zamach, niezrozumienie... - dzień po dniu starał się budować jedność z Bogiem. Święci to ludzie z krwi i kości. Codzienne obowiązki, zadania... wystarczy prze-śledzić ich żywoty. Borykali się z podobnymi jak my problemami i w sytuacjach, wobec których stawali, szukali jedności ze Stwórcą. To ludzie codziennej walki, porażek i zwycięstw - świadkowie szczytów, które zdobywali z Jezusem. Wystarczy rozejrzeć się dookoła! Czy mamy świadomość, ilu świętych żyje wokół nas?

I Ty możesz stawać się świętym, zbliżając się do Boga

PROGRAM REKOLEKCJI

 
SOBOTA 7 MARCA 2015
 
Godz. 18.00 Msza św., rozpoczęcie rekolekcji.
 
NIEDZIELA 8 MARCA 2015
 
Godz.   9.00 –  Msza św. dla wszystkich
 
Godz. 11.00 –  Msza św. z udziałem dzieci
 
Godz. 16.30 – Gorzkie Żale
 
Godz. 17.00 – Msza św. dla wszystkich
 
PONIEDZIAŁEK   9 MARCA 2015
 
Godz.  8.30  – przedszkole, kl. „0”- III (Nabożeństwo Słowa Bożego)
 
Godz.  10.00 –  klasy III, IV, V, VI SP, - Msza św.
 
Godz. 11.00 – Gimnazjum, PZSP - Msza św.
 
Godz. 16.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
 
Godz. 18.30 Msza św. z nauką  rekolekcyjną dla wszystkich
 
WTOREK 10 MARCA 2015
 
Godz.  8.30  – przedszkole, kl. „0”-III - Msza św.
 
Godz.  10.00 –  klasy III, IV, V, VI SP, - Msza św.
 
Godz. 11.00 – Gimnazjum i PZSP - Msza św.
 
Godz. 16.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 

Bądź apostołem Jezusa Chrystusa, zachęcaj do udziału w rekolekcjach, skieruj  do Boga swoją modlitwę w tej intencji.

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Intencje mszalne

18 - 24.05.  2015

 

Poniedziałek 18.05.2015r.             

18.00     1) + Janinę w 1 r. śm., Romana i Stanisława Leontiew

2) + Bogusława Baj w 23 r. śm. oraz Alinę, Ryszarda, Mirosława i Krzysztofa Frąckowiaka

18.30     + Wincentego i Mariannę Sieńkowskich, Leonarda i Teresę Podgórskich, Jana i Barbarę Sitko, Jana Wielechowskiego, Feliksę i Ludwika Żurawskich

Wtorek 19.05.2015r.       

18.00     1) + Janinę Podlaską w 8 r. śm., Jana, Roberta i Marcina Grzegorczyków

2) + Lidię Mościcką – pog.

18.30     + Anastazję Wilkowską – pog.

Środa 20.05.2015r.          

18.00     1) + Barbarę Musialik w 5 r. śm.

2) + Mieczysława Klik  w 12 r. śm. oraz Stanisława Telak i Beatę Bandurską

18.30     − Int. Dziękcz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże bł. i opiekę dla r-ny Ewy i Dawida z okazji 9 r. ślubu

Czwartek 21.05.2015r.

18.00     1) + Zdzisława Czajkowskiego w 1 r. śm. oraz r-nę Czajkowskich

2) + Zofię i Józefa Pisarzewskich

18.30     − O Boże bł. i potrzebne łaski dla nowożeńców Leszka i Anny Strzelczyk

Piątek 22.05.2015r.          9.30 − int. z okazji 25-lecia Samorządu w Serocku

18.00     1) + Anastazję Wilkowską – pog.

2) + Stanisława Pawlickiego – pog.

18.30+ Józefa Nosala − int. od członka r-ny

Sobota 23.05.2015r.        

7.30        + Janusza Plewko – pog.

18.00     1) + Zofię Liśkiewicz i zm z c. r-ny

2) − W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o Boże bł. dla Łukasza z okazji ur.

Niedziela 24.05.2015r.    

9.00        1) + Mieczysława w 8 r.śm. i Krystynę Poteraj

2) + Stanisława i Wiesława Kacperczaków

11.00     − za parafian

12.15     − Uroczystość I Komunii Świętej

17.00     + Janinę i Władysława Dąbrowskich, Genowefę i Feliksa Samsonów oraz Danutę Łazowską

 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
266467
cialis;видео бесплатно онлайн смотреть скрытая камера