OGŁOSZENIA

  1. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, czas spojrzenia w Niebo, by dojrzeć zbawionych i oczekiwać swojego zbawienia w Jezusie Chrystusie. Uroczysta Msza św. na cmentarzu o godz. 12.00. Wcześniej o godz. 11.30. procesja po cmentarzu. Po południu Mszy św. nie ma, natomiast zapraszamy na Różaniec na cmentarzu o godz. 17.00.
  2. Drugi listopada to Dzień Zaduszny. W sposób szczególny to dzień pamięci o duszach w czyśćcu cierpiących. Pamiętajmy o bliskich zmarłych z naszych rodzin, którym należy się nasza wdzięczność i pamięć miłości. Msze św. o godz. 10.00 oraz 18.00. Zapraszamy na Różaniec za zmarłych w kościele o godz. 17.30.
  3. Przyjmowane są zapisy na „wypominki” w kancelarii parafialnej na nowy rok
  4. Dnia 11 listopada przypada święto Niepodległości. Msze św. jak w niedzielę.
Wypominki to nazwa starożytnej wspólnej modlitwy Kościoła za naszych zmarłych. W okresie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wierni, składając ofiarę, proszą kapłana o wpisanie nazwisk i imion bliskich zmarłych do listy wypominek w parafii. Imiona i nazwiska poleconych do wy­pominek zmarłych odczytuje się w kościele w każdą niedzielę całego roku, wo­bec zgromadzonych w świątyni wiernych, którzy włączają się wspólnymi mo­dlitwami, w ten sposób wywiązuje się duchowa łączność ze zmarłymi W kościele parafialnym skąd nasi bliscy odprowadzani są na cmentarz, odczytujemy wypominki przed mszą świętą niedzielną tj. sobota 18.00 i niedziela - godz. 9.00, 11.00, 17.00. Bardzo dobrze, że wielu naszych parafian zna tę pobożną praktykę i w nią się włącza, w ten sposób wspomaga swoich zmarłych.

                   11 listopada jest dniem, w którym obchodzimy tradycyjnie Narodowe Święto Niepodległości. Historia tego święta jest prawie tak samo burzliwa, jak dzieje naszego kraju. Przez 123 lata Polska podzielona była przez trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. W tym czasie nie istniał polski rząd, urzędy i szkoły. Byli jednak Polacy, którzy nie zapomnieli swojego języka, którym na sercu leżała wolność ojczyzny. To im właśnie zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Znamienną datą w dziejach walki o niepodległość jest 11 listopada 1918 roku, kiedy to zwierzchnictwo nad wojskiem przejmuje marszałek Józef Piłsudski.

            W okresie międzywojennym święto obchodzone było tylko dwa razy w roku 1937 i 1938. Później nastały tragiczne lata II wojny światowej, podczas których okupant zabraniał obchodzenia jakichkolwiek świąt narodowych. Po wojnie Narodowe Święto Odrodzenia Polski ówczesne władze ustaliły na 22 lipca, jako datę podpisania Manifestu PKWN.
             W obecnym kształcie święto powróciło dopiero w lutym 1989 roku. Wtedy to Sejm przywrócił jego pod zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości – na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, kiedy Polacy wybili się na niepodległość.

19 listopada
, na Mszy św.  o godz. 9.00 zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki będą roznoszone do naszych domów przez Pana organistę Marka Gorczyńskiego od dnia 24 XI w godzinach: pn. – pt. od 16.00 do 20.00; sob. od 9.00 do 17.00. W polskiej tradycji przyjęcie opłatków do domu na wieczerzę wigilijną jest znakiem łączności ze Wspólnotą parafialną i przynależności do chrześcijańskiego kręgu kultury
Copyright © Parafia Serock 2017

Search