INTENCJE MSZALNE

11-24.06.2018 r.

Poniedziałek 11.06.2018r.        

18.00   

1) + Janinę Żurawicką

2) + Antoniego i Ewę Przybyszów, wnuczkę Ewę i Wiesława Przybysza

18.30   

+ Wiesława Wróbla

 

Wtorek 12.06.2018r.   

18.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Tomasza z okazji urodzin

2) + Aleksandra Skurzewskiego w 2 r.śm.

18.30   

+ Antoninę i Stefana Grabowskich   i ich dzieci

 

Środa 13.06.2018r.       

18.00   

1) + Krystynę Wojda

2) − O Boże bł. dla członkiń KŻR i Grupy Intronizacji oraz za zmarłych z tych grup

18.30   

− O Boże bł. dla nowożeńców Renaty i Michała Żuk

 

Czwartek 14.06.2018r.

7.00      

1) + Henrykę Skośkiewicz – pog.

2) + Jadwigę Podgórską – pog.

3) + Sylwestra Siemińskiego – pog.

18.00  

− Bierzmowanie

 

Piątek 15.06.2018r.      

18.00   

1) + Witolda Pomaskiego w 3 r.śm.

2) + Dariusza Barszczewskiego w 2 r.śm.

18.30   

+ Alfredę i Kazimierza Morawskich i Teresę Kaznowską

 

Sobota 16.06.2018r.     

7.30      

− Dziękczynna za otrzymane łaski  i opiekę Matki Bożej

17.00   

− Ślub

18.00   

1) + Barbarę Popielarz w 1 r.śm.      i Waldemara Popielarza

2) + Jana Czerwińskiego

 

Niedziela 17.06.2018r.

9.00      

1) + Krystynę i Bronisława Stańczyków i Radosława Mrozowskiego

2)  + Aleksandra i Irenę Pawłowskich i ich r-ców

11.00   

1) + Piotra Lisieckiego w 10 r.śm.

2) − par.

17.00   

+ Jadwigę, Bolesława, Kazimierza i Mieczysława Matuszewskich

 

Poniedziałek 18.06.2018r.

18.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wioletty z okazji 41 r. urodzin

2) + Jana i Stanisławę Moczydłowskich i Annę Niegowską

 

Wtorek 19.06.2018r.   

18.00   

1)+Zenona i Krzysztofa Książyków

2) +Katarzynę i Julię Ostrowską-Jechalik  w 8 r.śm.

18.30   

− O Boże bł. dla nowożeńców Sylwii i Bartłomieja Krawczyków

 

Środa 20.06.2018r.       

18.00   

1) + Ryszarda Krupę – pog.

2) + Zenona Książyka–od przyjaciół i sąsiadów z ul. Chrobrego i Kazimierza Wielkiego

18.30   

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Pawła z okazji 40 r. urodzin

 

Czwartek 21.06.2018r.

18.00   

1) + Juliannę w 24 r. śm. i Ludwika Ślaskich i Kazimierza Merta

2) + Edmunda Pawlaka – pog.

18.30   

+ Macieja Skoszkiewicza – pog.

 

Piątek 22.06.2018r.      

16.30   

− Ślub

18.00   

1) + Jana i Helenę Wyszomirskich, Helenę i Walentego Łacheta, Tomasza Gawdzis i Władysławę Śmigrodzką

2) + O szczęśliwą wieczność dla Gabrysia  oraz opiekę Bożą dla c. r-ny

18.30   

+ Jana i Stanisławę Andrzejaczków

 

Sobota 23.06.2018r.     

7.30      

+ Janinę Stępniewską

16.00   

− Ślub

18.00   

1) + Elżbietę i Tadeusza Zarembów

2) + R-nę Kowalskich, Walkowskich i Sobolewskich oraz Tadeusza w 3  r.śm.

 

Niedziela 24.06.2018r.                                    

9.00

1) + Janinę i Jana Ściechurów i zm. całej r-ny

2) + Lucjana, Janinę i Zbigniewa Węgłowskich, zm. z r-ny Wiesiołków, Zdunków i Tyczka

11.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała Kowalewskiego z okazji 14 r. urodzin

2) − par.

17.00   

+ Danutę Krzyczkowską

INTENCJE MSZALNE

25.06-08.07.2018 r.

Poniedziałek 25.06.2018r.        

18.00   

1) + Władysława i Cecylię Zakrzewskich, Annę Dąbrowską, Jana Piwowarskiego i c. r-nę Ciszkowskich

2) + Janinę i Władysława Dąbrowskich, Genowefę i Feliksa Samsonów i Danutę Łazowską

18.30   

+ Jana, Mieczysława i Mirosława Smolińskich i Józefę Smolińską w 17 r.śm.

 

Wtorek 26.06.2018r.   

18.00   

1) + Władysławę i Władysława Ciechomskich i zm. z r-ny Ciechomskich i Czajkowskich

2) + Mariannę Smagalską – pog.

18.30   

+ Jadwigę i Jerzego Maron w 8 r.śm., Adama Nowotniaka, Martę i Wawrzyńca Czak

 

Środa 27.06.2018r.       

18.00   

1) + Danutę Kowalską w 7 r.śm. i Elżbietę Ostrowską w 1 r.śm.

2) + Władysława Janiszewskiego oraz syna Władysława i zm. z r-ny Janiszewskich i Walkowskich

18.30   

+ Hannę Kalinowską – pog.

 

Czwartek 28.06.2018r.

18.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny z okazji 18 r. urodzin – od babci

2) + Zbigniewa Wiewiórę i r-ców Zalewskich

18.30   

+ Bronisławę Siwek

 

Piątek 29.06.2018r.      

16.30   

− Ślub

18.00   

1) + Piotra, Stanisławę i Stefana Kowalskich i Kazimierza Elmera

2) + Ryszarda Głowackiego w 3 r. śm.

18.30   

+ Stanisława Turka – pog.

 

Sobota 30.06.2018r.     

7.30      

− Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej

16.00   

− Ślub

18.00   

1) + Bolesława w 22 r.śm., r-nę Pieńkoszów i Sobieskich

2) + Jarosława Zaburdę i Ryszarda Sandacza w 13 r.śm.Wioletty z okazji 41 r. urodzin

2) + Jana i Stanisławę Moczydłowskich i Annę Niegowską

18.30   

− Dziękczynno – błagalna z prośbą    o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka i dla c. r-ny

 

Niedziela 01.07.2018r.

9.00      

1) + Alinę, Mirosława, Ryszarda i Bogusława Baj, Krzysztofa Frąckowiaka oraz Barbarę Pętkowską

11.00   

− par.

17.00   

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Poniedziałek 02.07.2018r.        

18.00   

1) + Halinę, Wasyla i Edwarda    Dytyniaków

2) + Bożenę Szymańską – pog.

18.30   

+ Henrykę Skośkiewicz – pog.

 

Wtorek 03.07.2018r.   

18.00   

+ Halinę i Edwarda Zasońskich, Stanisławę i Józefa Judziewiczów

18.30   

+ Stanisławę Rempalską – pog.

 

Środa 04.07.2018r.       

18.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Michaliny z okazji 6 r. urodzin

2) + Helenę, Henryka i c.r-nę Sobolewskich i dziadków Łazowskich

18.30   

+ Włodzimierza Rygielskiego – pog.

 

Czwartek 05.07.2018r.

18.00   

+ Henryka i Halinę Pietrucha i Krzysztofa Powałę

18.30   

+ Jadwigę Podgórską – pog.

 

Piątek 06.07.2018r.      

18.00   

1) + Czesława i Andrzeja Zarembów i r-ców Zarembów

2) + Hannę Kalinowską – pog.

18.30   

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Pawła z okazji 10 r. ślubu

 

Sobota 07.07.2018r.     

16.00   

− Ślub

18.00   

1) + Florentynę i Władysława Andrzejczaków, córki Krystynę i Elżbietę, Ewę i Henryka Klików

2) − Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy ludzi

 

Niedziela 08.07.2018r.

9.00

+ Ewę, Joannę i Wacława Żurawskich

11.00   

− par.

17.00   

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej   dla Oliwii Trzaska z okazji 5 r. urodzin

INTENCJE MSZALNE

09-22.07.2018 r.

Poniedziałek 09.07.2018r.             

18.00    

1) + Wiesława Wróbla

2) + Sylwestra Siemińskiego – pog.

18.30    

+ Zenona Książyka – pog.

 

Wtorek 10.07.2018r.       

18.00    

+ Janusza Plewko

18.30    

+ Tadeusza Górnego

 

Środa 11.07.2018r.           

18.00    

1) + Stanisława Zawadzkiego w 1 r.śm., Kazimierza, Genowefę, Stefana, Konrada, Romana i Jadwigę Golubów

2) + Macieja Skoszkiewicza – pog.

18.30    

− O Boże bł. dla nowożeńców Malwiny i Piotra Nestorowiczów

 

Czwartek 12.07.2018r.    

18.00    

+ Mariannę i Zygmunta Turków

18.30    

− O Boże bł. dla nowożeńców Dominiki i Patryka Jaworowskich

 

Piątek 13.07.2018r.          

18.00    

1) + Ryszarda Krupę – pog.

2) − O Boże bł. dla członkiń KŻR i Grupy Intronizacji oraz za zmarłych z tych grup

18.30    

+ Henrykę i Jarosława Podgórnych – od brata Czesława

 

Sobota 14.07.2018r.         

15.00−Ślub     

16.00−Ślub     

17.00−Ślub

18.00

+Ignacego, Helenę i zm. z r-ny Klików

 

Niedziela 15.07.2018r.

9.00

+ Klementynę i Bolesława Aleksandrowiczów i ich r-ców

11.00

−par.

17.00+ Włodzimierza Widawskiego i Kazimierza Pszczołę

Poniedziałek 16.07.2018r.             

18.00    

1) + Edmunda Pawlaka – pog.

2) + Stefana Piechocińskiego w 1 r.śm.

18.30    

+ Irenę Jeż w 21 r.śm. i dziadków Stanisławę i Edmunda Głuchowskich

 

Wtorek 17.07.2018r.       

18.00   

+Annę, Aleksandra i Henryka Strzemiecznych

18.30

−  Dziękczynno–błagalna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana z okazji 4 r. urodzin i Filipa z okazji 6 r. urodzin

 

Środa 18.07.2018r.           

18.00    

1) + Wiktora i Lucjana Kozłowskich i Kazimierza Merta   

2) + Stanisława Turka – pog

18.30    

+ Dariusza Janickiego w 1 r.śm.

 

Czwartek 19.07.2018r.                                  

18.00    

+ Felicję i Antoniego Adamowskich

18.30    

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy z okazji rocznicy urodzin

 

Piątek 20.07.2018r.          

18.00    

1) + Wacława i Anielę Roguskich i zm.  z r-ny Roguskich

2) + Czesława Sokolnickiego

18.30    

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Gabrieli z okazji 60 r. urodzin

 

Sobota 21.07.2018r.         

16.00  − Ślub

17.00    

− Dziękczynno – błagalna z prośbą        o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Danieli i Zbigniewa Nowosadów z okazji 50 r. ślubu

18.00 

+ Halinę, Stanisława i Roberta Ciszkowskich, dziadków Ciszkowskich i Seroków   

19.00 − Ślub

 

Niedziela 22.07.2018r.

9.00

+ Grzegorza Wilkowskiego i r-ców Jadwigę i Jana Malinowskich, Leokadię i Mariana Wilkowskich

11.00

−par.                                                                

 17.00

+Za dusze w czyśćcu cierpiące

INTENCJE MSZALNE

23-29.07.2018 r.

Poniedziałek 23.07.2018r.             

18.00    

1) + Zenona Książyka – pog.

2) + O szczęśliwą wieczność dla Gabrysia oraz opiekę Bożą dla c. r-ny

18.30    

− O Boże bł. dla nowożeńców Katarzyny i Łukasza Laskowskich

 

Wtorek 24.07.2018r.       

18.00    

+ Jakuba Wyszyńskiego, Waldemara, Barbarę i Wojciecha Popielarzów, Cecylię i Michała Wyszyńskich

18.30    

+ Bożenę Szymańską – pog.

 

Środa 25.07.2018r.           

18.00    

1) + Krzysztofa Dytyniaka i zm. z r-ny Krajewskich i Pawlaków

2) + Jadwigę Podgórską – pog.

18.30    

+ Dariusza Łosiewicza

 

Czwartek 26.07.2018r.    

18.00    

+ Mariana, Józefę oraz rodzeństwo Krzyczkowskich, Annę Ragu i Stefana Czerskiego

18.30    

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji imienin

 

Piątek 27.07.2018r.            

16.30 − Ślub

18.00    

+ Włodzimierza Rygielskiego – pog.

18.30    

+ Hannę Kalinowską – pog.

 

Sobota 28.07.2018r.         

16.00  − Ślub

18.00    

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą   o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii i Jerzego z okazji 60 r. ślubu

2) + Ryszarda Krupę – pog.

 

Niedziela 29.07.2018r.

9.00

+Marię i Aleksandra Piszczyk i ich r-ców, Stanisławę i Józefa Ściechurów i  r-ców

11.00    

− par.     

17.00 + Annę Salamończyk

Copyright © Parafia Serock 2017

Search