INTENCJE MSZALNE

16-29.04 2018 r.

Poniedziałek 16.04.2018r.        

18.00   

1) − O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Józefa Chimkowskiego z okazji 90 r. urodzin

2) + Adriana w 10 r.śm. i Wiesława Smyk, Mariannę, Władysława i Sławomira Bobrowskich

18.30   

+ Halinę Bulwicką – gr. 14

 

Wtorek 17.04.2018r.   

18.00

1) + Bożenę Szymańską – pog.

2) + Halinę Bulwicką – gr.15

18.30   

+ Alicję Mazur w 10 r.śm.

 

Środa 18.04.2018r.       

18.00   

1) + Halinę Bulwicką – gr.16

2) + Jadwigę Podgórską – pog.

18.30   

+ Leszka Danielskiego

 

Czwartek 19.04.2018r.

18.00   

1) + Stefanię Strojecką w 5 r.śm.

2) + Sylwestra Siemińskiego – pog.

18.30   

1) + Halinę Bulwicką – gr.17

2) + Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

 

Piątek 20.04.2018r.      

16.30    − ślub

18.00   

1) + Irenę i Feliksa w 10 r.śm. Kopacz, Irenę i Mieczysława w 25 r.śm. Jakubowskich i zm. z ich r-n

2) + Jerzego Chojnackiego i Jerzego Skoszkiewicza

18.30   

+ Halinę Bulwicką – gr.18

 

Sobota 21.04.2018r.     

7.30      

+ Halinę Bulwicką – gr.19

18.00   

1) + Jerzego Łaniewskiego i r-nę Seroków

2) + Włodzimierza Sokolnickiego i jego  

 r-ców

Niedziela 22.04.2018r.

9.00      

1) + Jana i Władysławę Boruc

 i zm. z r-ny Boruc i Krynickich

2) + Mariannę i Zygmunta Jarosińskich,

 ich r-ców i Irenę Korzeniewską

11.00

−Uroczystość ku czci św. Wojciecha

17.00   

1) + Z r-ny Piętków i Ejdysów

2) + Halinę Bulwicką – gr.20

Poniedziałek 23.04.2018r.

18.00   

1) + Marię i Tadeusza Roguskich

2) + Halinę Bulwicką – gr.21

18.30   

− Dziękczynno – błagalna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej   dla Magdaleny z okazji 18 r. urodzin

 

Wtorek 24.04.2018r.   

18.00   

1) Dziękcz-błagalna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza z okazji urodzin oraz dla jego r-ny

2) + Agnieszkę Łuniewską w 10 r.śm.

18.30   

+ Halinę Bulwicką – gr.22

 

Środa 25.04.2018r.       

18.00   

1) + Stefanię, Franciszka i Zbigniewa Krzyczkowskich oraz za Martę

2) + Halinę Bulwicką – gr.23

18.30   

+ Tadeusza Machelewskiego

 

Czwartek 26.04.2018r.

18.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Danuty z okazji 80 r. ur

2) + Macieja Skoszkiewicza – pog.

18.30   

+ Halinę Bulwicką – gr.24

 

Piątek 27.04.2018r.      

18.00   

1) +Janinę i Kazimierza Skwarczyńskich

2) + Halinę Bulwicką – gr.25

18.30   

+ Bronisławę Siwek

 

Sobota 28.04.2018r.     

7.30      

+ Halinę Bulwicką – gr.26

17.00   

− ślub

18.00   

1) + Edwarda, Irenę i Ryszarda Zachewicz

2) + Marię, Stefana i Jacka Zadrożnych i Bożenę Kik

 

Niedziela 29.04.2018r.

9.00      

1) + Elżbietę Glinicką w 1 r. śm.

2) + Helenę, Bronisławę, Ludwika i Teodora Żurawskich

11.00   

1) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej i o dobry wybór drogi życiowej dla Pauliny z okazji 18 r. urodzin

2) − par.  

17.00               

1) + Za dusze w czyśćcu cierpiące     

2) + Halinę Bulwicką – gr.27

INTENCJE MSZALNE

30.04-13.05.2018 r.

Poniedziałek 30.04.2018r.        

18.00  

1) +Janinę i Romana Pieńkowskich

2) + Janusza Piwowarskiego

 

18.30   

+ Halinę Bulwicką – gr.28

 

Wtorek 01.05.2018r.   

18.00   

1) + Franciszka w 45 r.śm. i Anastazję Korzeniewskich

2) + Janinę i Zygmunta Jastrzębskich i zm. z ich r-n, Józefa Niewiadomskiego i Mariannę Kruczyńską

18.30   

+ Halinę Bulwicką – gr.29

 

Środa 02.05.2018r.       

18.00   

1) − O pomyślne zdanie egzaminu maturalnego i dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Kamila

2) + Halinę Bulwicką – gr.30 (ost.)

18.30    

+ Pawła Kurpiela – pog.

 

Czwartek 03.05.2018r.

Matki Bożej Królowej Polski      

9.00      

+ Mariana, Jadwigę, Stanisławę, Rozalię i Jana Siemińskich i z c. r-ny Siemińskich

11.00   

1) + Za zmarłych, którzy walczyli   o niepodległość naszej Ojczyzny i w obronie wiary

2) − Za Ojczyznę

17.00   

+ Wacławę i Tadeusza Jurczaków, Zofię i Stanisława Kuleszów

 

Piątek 04.05.2018r.      

16.00    − Ślub

18.00   

1) + Arkadiusza Książyka – pog.

2) + Henrykę Skośkiewicz – pog.

18.30   

− Intencja dziękczynna od Iwony

 

Sobota 05.05.2018r.     

7.30

− Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy ludzi

18.00   

1) + Marcina i Dariusza Gilów i z rodziny Gilów

2) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej   dla Antoniego Jarosińskiego z okazji 8 r. urodzin – od dziadków

 

Niedziela 06.05.2018r.

9.00      

1) + Z r-ny Borkowskich

2) + Anastazję i Edwarda Wilkowskich

11.00   

1) − Za zmarłych strażaków oraz    o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla żyjących

2) − par.

17.00   

+ Zygmunta Jasińskiego, Zofię i Szczepana Szkopek i Feliksę Trześniewską 

Poniedziałek 07.05.2018r.        

18.00   

1) + Mariannę Sowińską w 2 r. śm., r-ców Stefanię i Stanisława Sowińskich

2) +Ireneusza Dachniewskiego w 3 r .śm.

18.30   

+ Mariannę w 8 r.śm. i Stanisława w 10 r. śm. Groszkiewiczów, r-nę Groszkiewiczów i Ciszkowskich

 

Wtorek 08.05.2018r.   

18.00   

1) + Stanisława Ciechomskiego           i jego matkę Kazimierę

2) + Jana Buraczyńskiego, Irenę, Stanisławę   i Wacława Buraczyńskich

 

18.30

+Stanisława Ściechurę i jego r-ców

 

Środa 09.05.2018r.       

18.00

1) + Mariannę Smagalską – pog.

2) + Janusza Kordowskiego – pog.

18.30

+Henryka (M) i Irenę Krawczyków

 

Czwartek 10.05.2018r.

18.00   

1) + Felicję i Antoniego Adamowskich

2) + Stanisława Składanka – pog.

18.30   

+ Jadwigę Podgórską – pog.

 

Piątek 11.05.2018r.      

18.00   

1) +Krystynę Głowacką w 3 r. śm.

2) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny Kacperczak z okazji 90 r. urodzin i dla Aleksandry z okazji 18 r. urodzin

18.30   

+ Ryszarda Kruglaka – pog.

Sobota 12.05.2018r.     

7.30      

− Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej

18.00   

1) + Stefana Śledziewskiego w 14 r. śm.

2) Zofię, Stanisława i Krzysztofa Obrębskich

 

Niedziela13.05.2018r.

Wniebowstąpienie Pańskie       

9.00      

1) + Włodzimierza, Mariannę i Edmunda Barszczewskich

2) +Stanisława Markiewicza i jego r-ców

11.00   

− par.

17.00   

− O Boże bł. dla członkiń KŻR i Grupy Intronizacji oraz za zmarłych z tych grup

Copyright © Parafia Serock 2017

Search