ZAMYŚLENIE NAD EWANGELIĄ

Czy pamiętasz jeszcze o Górze Przemienienia na której byliśmy z Jezusem tydzień temu?

Tak jak szliśmy na Górę Przemienienia, tak dziś zgodnie z I czytaniem jesteśmy na Górze Synaj, a przed nami w oddali, widać już Golgotę.

Coraz bliżej jest chwila, gdy znów staniemy przy Jezusie zdradzonym, ubiczowanym, zamkniętym w Ciemnicy, sądzonym przez Piłata, dźwigającym krzyż na Golgotę. Gdy staniemy pod Jego Krzyżem, by znów usłyszeć głos to jest mój Syn umiłowany.          A potem, by usłyszeć nie lękajcie się, Grób jest pusty.   

Życie nasze jest drogą, a droga życiem. I gdzieś w głębi, na horyzoncie, jawią się już każdemu z nas mury domu Ojca, a On sam oczekując naszego powrotu wychodzi nam na spotkanie, aby nas wszystkich ucałować i przytulić do Swojego Boskiego serca.         

Wielki Post jest właśnie czasem, w którym mamy się obudzić ze snu w grzechu, usłyszeć Boga, przejąć się tym i zacząć realizować na nowo nakazy Dekalogu na-wet, gdyby nam to z początku nie wychodziło.

Byśmy temu zadaniu podołali, módlmy się wraz z XVI wiecznym poetą i podróżnikiem, wędrowcem i pielgrzymem:

Daj mi pątniczą szatę ciszy       

I kostur wiary, by mnie wspierał,

Sakwę radości, chleb wieczysty, 

Bym w drodze głodem nie przymierał,  

Bukłak zbawienia; teraz mogę    

ruszyć w pątniczą moją drogę.

 

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - 25 marca (w roku 2018 zostało przeniesione na dzień 8 Kwietnia z racji Niedzieli Palmowej 25.III) zostało ustanowione w V w. Przez długi okres aż do średniowiecza rozpoczynało rok kościelny i zaliczało się do najważniejszych świąt Kościoła. Zwano je także Wcieleniem Boga. Obchodzone jest na pamiątkę dnia, w którym anioł zwiastował Matce Bożej macierzyństwo. Dla upamiętnienia tamtej chwili w południe na wieżach kościelnych biją dzwony na Anioł Pański. Maryja była wtedy młodą dziewczyną. W kulturze, w której żyła kobiety szybko stawały się matkami. Francuski historyk liturgii Fernand Cabrol napisał: „25 marca to przypuszczalnie najstarsza i najważniejsza z dat roku chrześcijańskiego. Przez długi czas uznawano ją za datę Wcielenia, jak również śmierci Chrystusa i stworzenia świata (…)”. Już w początkach II w. celebrowano 25 marca jako święto Męki Pańskiej. W III-V w. uważano ten dzień za święto pasyjne lub upamiętniające stworzenie świata. Dopiero w greckich obchodach pojawia się motyw kultu Matki Boskiej. W VII w. już cały Zachód świętuje w dniu 25 marca Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Dzień Matki Boskiej Ożywiającej przypadający 25 marca, zawsze bardziej kojarzył się z początkiem wiosny niż 21 marca. To pierwszy dzień, gdy wiosna wyparła zimę, życie śmierć, a dobro zwyciężyło. Było to dla wszystkich bardzo radosne święto. Maryję nazywano także Matką Boską Roztworną ponieważ budziła (roztwierała) ziemię (dlatego też ludowi artyści przedstawiali Ją z kluczami), Matką Boską Zagrzewną, bo nakazywała słońcu świecić jaśniej, Matką Boską Strumieniową, gdyż na rzekach i strumieniach puszczały lody.

Dzień Świętości Życia

Na mocy decyzji Episkopatu Polski z 1998 r. ustanowiono 25 marca Dniem Świętości Życia. Jest on odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” (1995 r.) napisał on: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Trzeba, aby dzień ten był przygotowany        i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. (por. www.swieta.biz.pl)

Jest to dzień Duchowej Adopcji dziecka poczętego, a nie narodzonego.

Copyright © Parafia Serock 2017

Search