ZAMYŚLENIE NAD EWANGELIĄ

 

WIELKI POST

 

ŚRODA POPIELCOWA - rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. Przypominamy, że w Środę Popielcową wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty, od wszelakich używek.

GORZKIE ŻALE -  to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu). Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.

DROGA KRZYŻOWA - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. W samym zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza. Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków.

Okres Wielkiego Postu, to czas walki z własnymi słabościami, umocnienia wiary, gorliwej modlitwy, refleksji nad życiem, rozpoznawania woli Bożej, wobec każdego z nas, wreszcie to czas pokuty i nawrócenia się do Boga.

 

Wielki Post wzywa nas do:

 

- pełnienia dzieł miłosierdzia,    

- jałmużny,

- wzmożonej modlitwy, czytania Pisma świętego,

- do uporządkowania serc - oczyszczenia ich z grzechów,

- umartwiania się, do cierpliwego znoszenia przeciwności: w pracy, w domu,

w szkole,

- do wstrzemięźliwości (przez odmówienie sobie przyjemności, np. spożywania łakoci, alkoholu, nadmiernego korzystania z telewizji, komputera).

- udział w nabożeństwach Gorzkich żali, Drogi Krzyżowej, w rekolekcjach wielkopostnych, w uroczystościach Triduum Paschalnego.

Copyright © Parafia Serock 2017

Search